API – kasy biletowe

Informacje o kasach biletowych.

 • Endpoint: GET https://www.zditm.szczecin.pl/api/v1/ticket-offices
 • Typ danych: application/json
 • Częstotliwość aktualizacji: w miarę potrzeb

Struktura danych

{
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "name": "Basen Górniczy",
   "type_symbol": "POK",
   "type_name_pl": "Punkt Obsługi Klientów",
   "type_name_en": "Passenger Service Point",
   "type_name_de": "Kundenberatungsstelle",
   "type_name_uk": "Пункт обслуговування клієнтів",
   "address": "pętla – ul. Gdańska 25",
   "phone": "695690142",
   "notes_pl": null,
   "notes_en": null,
   "notes_de": null,
   "notes_uk": null,
   "latitude": 53.400719,
   "longitude": 14.59911,
   "monday": {
    "opening_hours": "10:00–17:15",
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "tuesday": {
    "opening_hours": "10:00–17:15",
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "wednesday": {
    "opening_hours": "10:00–17:15",
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "thursday": {
    "opening_hours": "10:00–17:15",
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "friday": {
    "opening_hours": "10:00–17:15",
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "saturday": {
    "opening_hours": null,
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "sunday": {
    "opening_hours": null,
    "notes_pl": null,
    "notes_en": null,
    "notes_de": null,
    "notes_uk": null
   },
   "updated_at": "2023-05-19T19:38:57.000000Z"
  },

  ...

 ]
}
 • int id – identyfikator kasy biletowej
 • string name – nazwa kasy biletowej
 • string type_symbol – symbol typu kasy biletowej
 • string type_name_pl – nazwa typu kasy biletowej w języku polskim
 • string type_name_en – nazwa typu kasy biletowej w języku angielskim
 • string type_name_de – nazwa typu kasy biletowej w języku niemieckim
 • string type_name_uk – nazwa typu kasy biletowej w języku ukraińskim
 • string|null address – adres kasy biletowej
 • string|null phone – numer telefonu do kasy biletowej
 • string|null notes_pl – dodatkowe informacje w języku polskim
 • string|null notes_en – dodatkowe informacje w języku angielskim
 • string|null notes_de – dodatkowe informacje w języku niemieckim
 • string|null notes_uk – dodatkowe informacje w języku ukraińskim
 • float latitude – współrzędne geograficzne kasy biletowej (szerokość geograficzna)
 • float longitude – współrzędne geograficzne kasy biletowej (długość geograficzna)
 • object monday, object tuesday, object wednesday, object thursday, object friday, object saturday, object sunday – obiekty zawierające informacje o godzinach otwarcia kas biletowych w poszczególne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela)
  • string|null opening_hours – godziny otwarcia kasy biletowej
  • string|null notes_pl – dodatkowe informacje w języku polskim
  • string|null notes_en – dodatkowe informacje w języku angielskim
  • string|null notes_de – dodatkowe informacje w języku niemieckim
  • string|null notes_uk – dodatkowe informacje w języku ukraińskim
 • string updated_at – moment ostatniej aktualizacji danych

Informacje ogólne

 1. Dane udostępniane są bezpłatnie, do wykorzystania w dowolnym celu, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie gwarantuje, że udostępniane dane są prawidłowe i kompletne. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest podanie źródła danych, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub – w formie skróconej – ZDiTM Szczecin.
 4. W produkcie korzystającym z danych (aplikacja, strona internetowa, publikacja itp.) zalecane jest – jeżeli jest to możliwe – umieszczenie odsyłacza do niniejszej strony lub do strony głównej.
 5. Klient powinien rozpoznawać i honorować nagłówki HTTP Cache-Control i ETag.
 6. Liczba żądań do API jest limitowana. Limit jest wspólny dla wszystkich endpointów i wynosi 6000 żądań na godzinę na adres IP. Nagłówek X-RateLimit-Remaining zawiera liczbę żądań pozostałych w ramach dostępnego limitu. Po wyczerpaniu limitu zwracany jest kod odpowiedzi HTTP 429. Nagłówek odpowiedzi X-RateLimit-Reset zawiera wówczas uniksowy timestamp równy czasowi zresetowania limitu, a nagłówek Retry-After zawiera liczbę sekund pozostałych do zresetowania limitu.
 7. Jeżeli to możliwe, w nagłówku User-Agent żądania należy umieścić informację o podmiocie korzystającym z danych (np. nazwa aplikacji, strony internetowej, adres URL).
 8. W przypadku nadmiernego obciążania serwera ZDiTM Szczecin zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do API.