Archiwum zamówień publicznych

Wartość Przedmiot zamówienia Data publikacji ogłoszenia
do 130 tys. zł Wykonanie badań statystycznych oraz dynamicznych nawierzchni drogi w okolicach zamontowanych sensorów wag preselekcyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Szczecin w ciągu dróg: ulica Zegadłowicza (droga jednojezdniowa dwukierunkowa), ulica Gdańska (wjazd do miasta – droga jednokierunkowa trzypasmowa), ulica Gdańska (wyjazd z miasta – droga jednokierunkowa trzypasmowa), ulica Cukrowa (droga jednojezdniowa dwukierunkowa), ulica Floriana Krygiera (droga jednojezdniowa dwukierunkowa).
powyżej 130 tys. zł Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ”Spójne trasy rowerowe dla Szczecina –ul. Sczanieckiej
powyżej 130 tys. zł Naprawa, dostosowanie i konserwacja preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów funkcjonującego w ciągu ulic: Floriana Krygiera i Emila Zegadłowicza w Szczecinie
do 130 tys. zł Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych w ramach zadania pn.: "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina przy ul. Mickiewicza".
powyżej 130 tys. zł Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie tj. konserwacja i naprawy elementów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) oraz uzupełnianie oznakowania nowo powstałych ulic na terenie miasta Szczecin.
powyżej 130 tys. zł Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator
powyżej 130 tys. zł Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Mieszka I przy posesji nr 81 w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki dz. nr 17, 20, 24/1, 27/1 obręb 4157, dz. nr 1 obręb 4159
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów (tj. rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego) wraz z umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie z podziałem na części: Część I: usuwanie pojazdów trybie art. 50a (o DMC do 3,5T) PoRD,Część II: usuwanie pojazdów w trybie art. 50a ( o DMC pow. 3,5T) oraz w trybie art. 130a PoRD
do 130 tys. zł Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w roku 2023
powyżej 130 tys. zł Usługa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin.
powyżej 130 tys. zł Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki dz. nr 17, 20, 24/1, 27/1 obręb 4157, dz. nr 1 obręb 4159
do 130 tys. zł Przekazanie różnych odpadów w workach i z kontenerów na składowisko
powyżej 130 tys. zł Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie
do 130 tys. zł Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską
powyżej 130 tys. zł Oczyszczanie miasta Szczecin”, w tym: Część I: Oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym. Część II: Oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym
do 130 tys. zł Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na SKP samochodów służbowych ZDiTM
do 130 tys. zł Przeprowadzenie przeglądów okresowych zamiatarek Hako i napraw pogwarancyjnych oraz dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych
powyżej 130 tys. zł Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na Żądanie” na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy
powyżej 130 tys. zł Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka
powyżej 130 tys. zł Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w 2023 roku
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na uzupełnianiu szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Opróżnianie i serwisowanie koszy na terenie Gminy Miasto Szczecin
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2023-2025
powyżej 130 tys. zł Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2023-2025
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych w tym: Część I: Prawobrzeże Szczecina; Część II: Lewobrzeże Szczecina
do 130 tys. zł Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją.
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektów oraz pojazdów sprowadzanych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów: przyjmowanie pojazdów i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów.