Archiwum zamówień publicznych

Wartość Przedmiot zamówienia Data publikacji ogłoszenia
powyżej 130 tys. zł Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie
do 130 tys. zł Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską
powyżej 130 tys. zł Oczyszczanie miasta Szczecin”, w tym: Część I: Oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym. Część II: Oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym
do 130 tys. zł Naprawy, przeglądy przebiegowe, okresowe badania techniczne na SKP samochodów służbowych ZDiTM
do 130 tys. zł Przeprowadzenie przeglądów okresowych zamiatarek Hako i napraw pogwarancyjnych oraz dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych
powyżej 130 tys. zł Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon „Transport na Żądanie” na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy
powyżej 130 tys. zł Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka
powyżej 130 tys. zł Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w 2023 roku
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na uzupełnianiu szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Opróżnianie i serwisowanie koszy na terenie Gminy Miasto Szczecin
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2023-2025
powyżej 130 tys. zł Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta Szczecin w latach 2023-2025
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych w tym: Część I: Prawobrzeże Szczecina; Część II: Lewobrzeże Szczecina
do 130 tys. zł Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją.
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektów oraz pojazdów sprowadzanych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów: przyjmowanie pojazdów i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów.
do 130 tys. zł Utrzymanie i obsługa bieżącej sieci niezbędnej do przesyłu danych pomiędzy urządzeniami systemu, m.in. pojazdami, biletomatami stacjonarnymi, tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu bezprzewodowej sieci wi-fi w pojazdach komunikacji miejskiej.
powyżej 130 tys. zł Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin.
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 sztuk plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin
powyżej 130 tys. zł Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie czystości na terenie centrum Gminy Miasta Szczecin
do 130 tys. zł Zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Działu Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym.
do 130 tys. zł Utrzymanie i obsługę bieżącą sieci transmisji danych zrealizowanej w technologii VPN typu „site to site” zapewniającej łączność pomiędzy centralą ZDiTM na ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin z sieciami bezprzewodowymi znajdującymi się w zajezdniach poszczególnych przewoźników oraz utrzymanie i obsługa bieżąca urządzeń sieci WLAN służących do obsługi dostępu do monitoringu pojazdów w zajezdniach przewoźników
powyżej 130 tys. zł Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w 2023 roku
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988)i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego
powyżej 130 tys. zł Utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacja Miejską (CSZKM) będącego w posiadaniu Zamawiającego
powyżej 130 tys. zł Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Szczecin w latach 2023-2025
powyżej 130 tys. zł Usługa polegająca na uzupełnianiu szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM w Szczecinie
powyżej 130 tys. zł Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarzadzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin, w latach 2023 - 2025