Bilety jednorazowe

 1. Obowiązują bilety jednorazowe czasowe.
 2. Obowiązują bilety papierowe, bilety elektroniczne (Mobilna Karta Miejska, moBiLET, SkyCash, zbiletem, mPay) i e-bilety (e-portmonetka).
 3. Bilety jednorazowe czasowe papierowe można zakupić:
  • we wszystkich kasach biletowych ZDiTM – bilety jednorazowe czasowe, karnety, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
  • biletomatach mobilnych – bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe, bilet 5-dobowy, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
  • biletomatach stacjonarnych – bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
  • w innych punktach prywatnych – bilety jednorazowe czasowe, karnety, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe.
 4. E-bilety jednorazowe czasowe (e-portmonetka) – zakup takiego biletu możliwy jest wyłącznie w kasownikach elektronicznych z wykorzystaniem środków znajdujących się na karcie SKA, tzw. e-portmonetka. Doładowania środków na e-portmonetkę realizowane są w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową.

Bilety jednorazowe – czasowe

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

na linie zwykłe dzienne i nocne, z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut

2,00 zł

1,00 zł

30 minut

3,00 zł

1,50 zł

60 minut

4,00 zł

2,00 zł

120 minut

5,00 zł

2,50 zł

na linie pospieszne, z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut

4,00 zł

2,00 zł

30 minut

6,00 zł

3,00 zł

60 minut

8,00 zł

4,00 zł

Karnety 10-przejazdowe (9+1 gratis)

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

na linie zwykłe dzienne i nocne, z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut

18,00 zł

9,00 zł

30 minut

27,00 zł

13,50 zł

60 minut

36,00 zł

18,00 zł

na linie pospieszne, z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut

36,00 zł

18,00 zł

30 minut

54,00 zł

27,00 zł

60 minut

72,00 zł

36,00 zł

Bilety dobowe i wielodobowe

Bilety sieciowe na okaziciela, na wszystkie linie, z wyjątkiem linii turystycznych.

Okres ważności od momentu skasowania

Normalny

Ulgowy

24 godziny (bilet dobowy)

10,00 zł

5,00 zł

120 godzin (bilet 5-dobowy)

30,00 zł

15,00 zł

240 godzin (bilet 10-dobowy)

50,00 zł

25,00 zł

Bilet rodzinny weekendowy – wielodniowy

Bilety rodzinne weekendowe wielodniowe ważne są na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16. Bilet należy skasować przy pierwszym przejeździe pierwszego dnia wolnego od pracy. Bilet ważny jest do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) oraz z legitymacją szkolną dziecka lub dokumentem stwierdzającym wiek dziecka.

Cena: 14,00 zł.

Bilety grupowe

Bilety grupowe ważne są na wszystkich liniach, z wyjątkiem linii turystycznych do 1 godziny od momentu skasowania, dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów:

 • dla grup do 15 osób + 1 opiekun: 18,00 zł,
 • dla grup do 25 osób + 2 opiekunów: 25,00 zł.

Bilety turystyczne

Do dyspozycji pasażerów w okresie wakacyjnym są również bilety turystyczne, obowiązujące na specjalnie uruchamianych w tym czasie liniach turystycznych 0, 50 i 100. Ceny biletów turystycznych:

 • normalny: 3,50 zł,
 • ulgowy: 2,50 zł.