Zmiana danych na karcie SKA

Każdą zmianę danych osobowych i/lub uprawnień do ulgi należy niezwłocznie zgłosić w Punkcie Obsługi Klientów lub Biurze Obsługi Klientów (są to wybrane kasy biletowe ZDiTM) w celu uaktualnienia tych danych na karcie. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę danych na SKA.