Przewóz zwierząt

Pasażer może bezpłatnie przewozić psy i inne zwierzęta domowe w pojazdach, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, że:

  • nie utrudniają one przejścia i nie narażają na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży współpasażerów,
  • nie zasłaniają widoczności kierującemu pojazdem,
  • nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu oraz współpasażerów.

Główne zasady, których powinien przestrzegać właściciel podróżujący ze swoim zwierzakiem:

  • Opiekun nie może umieszczać swego pupila na miejscu przeznaczonym do siedzenia.
  • Zwierzę nie może być uciążliwe dla innych pasażerów.
  • Zwierzęta domowe przewozi się w odpowiedni sposób (np. w klatkach), uniemożliwiając im ucieczkę i wyrządzenie szkody.
  • Pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec. Wyjątek stanowią psy-przewodnicy osób niewidomych i ociemniałych oraz psy asystujące osobom niepełnosprawnym.
  • Psy ras miniaturowych (np. York, Chihuahua itp.) oraz mieszańce w typie tych ras, mogą być przewożone bez smyczy i kagańca pod warunkiem, że trzymane są na rękach opiekuna lub w inny sposób uniemożliwiający im swobodne poruszanie się po pojeździe.

Warto pamiętać, że to opiekun zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę w pojeździe.

Ważne

Nie wolno przewozić zwierząt gospodarskich, hodowlanych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037).