Wstrzymanie robót

opublikowano: · informacja archiwalna

W związku z bardzo niskimi temperaturami i brakiem możliwości prowadzenia części robót zgodnie z reżimem technologicznym, w ubiegły piątek wstrzymane zostały prace budowlane na wszystkich inwestycjach prowadzonych przez ZDiTM. Ziemia jest zmarznięta, a dobowe średnie temperatury nie przekraczają wymaganych 5 stopni Celsjusza. To od kilku dni uniemożliwia należyte wykonanie zadań, prognozy na najbliższe nie napawają optymizmem.

Mając na uwadze dbałość o sposób prowadzenia prac podjęto decyzję o wstrzymaniu robót — szczególnie brukarskich oraz innych wykonywanych przy gruncie. W związku z tym niemożliwe jest wykańczanie i brukowanie ulicy Kwiatowej oraz Bogusława. Pozostały do wykonania zakres robót, wynikających z dokumentacji projektowej to wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię jezdni i chodników z kruszywa łamanego, stabilizacja gruntu cementem, wykonanie nawierzchni z materiałów kamiennych i betonowych wraz ze spoinowaniem wykonanych nawierzchni, a w przypadku ul. Kwiatowej także wykonanie nawierzchni bitumicznych. W związku z tym, że zarówno grunt, jak i zgromadzone na placu budowy materiały uległy przemarznięciu, nie ma możliwości kontynuacji prac z zachowaniem reżimów technologicznych i wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, w sposób niewpływający na jakość wykonywanych robót.

W szczególności nie ma możliwości wykonywania spoinowania wykonanych nawierzchni z kostek kamiennych. Tutaj konieczna jest temperatura 5 stopni, zarówno powietrza, jak i materiału. W związku z tym nie można oddać do użytku kolejnych, gotowych odcinków nawierzchni i przejścia do kolejnego etapów prac.

Nie ma także możliwości prowadzenia prac drogowych przy ulicy Łowieckiej, gdzie wykonawca zakończył roboty sanitarne i miał przystąpić do robót ziemnych i drogowych — wykonywania koryta i układania warstw konstrukcyjnych. Zgodnie z wymogami technologii wykonania tych prac, jak również z zapisami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych nie należy wbudowywać w nasyp gruntu zamarzniętego oraz nie można rozpoczynać stabilizacji cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na spadek temperatury poniżej 5 st. C w czasie najbliższych 7 dni.

Część zadań związanych z kładkami na Budziszyńskiej, Trasą Zamkową i wiaduktem na ulicy Hożej nie może być realizowanych. Betonowanie płyty, które pierwotnie zaplanowano na najbliższe dni, nie odbędzie się w całości.

W przypadku ul. Kwiatowej i Hożej konieczność realizacji robót w okresie zimowym jest konsekwencją nieścisłości projektowych, kolizji sieci oraz innych, niemożliwych do przewidzenia sytuacji — wprowadzenie zmian do projektu posadowienia fundamentów wiaduktu, w związku ze zinwentaryzowaniem istniejących stalowych pali.

Inwestycje na ulicy Kwiatowej, Bogusława i Hożej mają zagrożone terminy, aby uniknąć pośpiechu i nienależytego wykonania, zadecydowano o odgórnym wstrzymaniu robót.

W dokumentach standardowo zawiera się zapisy o możliwości przedłużenia robót, jeśli warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Średnie temperatury w Szczecinie nie są na tyle niskie, aby od razu określać okres zimowy jako wyłączony. Czas wstrzymania nie będzie uwzględniany do końcowych terminów, które wykonawcy mają zawarte w swoich umowach. Każda z inwestycji będzie rozpatrywana indywidualnie.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Wykonawca przebudowy placu Orła Białego wybrany

Firma Budowlano-Usługowa MTM S.A. została wybrana na wykonawcę przebudowy placu Orła Białego. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 16 426 480,48 zł brutto.

Uwaga! Od środy możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Marsz w środę i procesje w czwartek - z tych powodów możemy spodziewać się utrudnień w ruchu i wstrzymania komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Wielkie żagle wracają do Szczecina. Wiemy, kto zagra na finale TSR!

Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecina. W dniach 2-5 sierpnia u stóp Wałów Chrobrego, na Łasztowni a przede wszystkim na wodzie rozegra się finał regat The Tall Ships Races.