Przekazano teren pod budowę ul. Olszynki Grochowskiej

opublikowano: · informacja archiwalna

W dniu 21.02.2024r. przekazano wykonawcy teren pod budowę drogi ul. Olszynki Grochowskiej. Czas realizacji inwestycji to osiem miesięcy.

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej ul. Olszynki Grochowskiej przez nadanie jej normatywnej szerokości, wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, wykonanie ciągów pieszych i budowę zjazdów indywidualnych. 

Budowa ul. Olszynki Grochowskiej wymaga przełożenia oraz zabezpieczenia istniejących tras kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami i znajdującymi się w nich kablami. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane kolizje z siecią oświetlenia drogowego oraz z siecią ENEA Operator Sp. z o.o.

Całe przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej o łącznej długości około 481,06 metra. Przebudowę podzielono na dwa etapy; pierwszy to budowa drogi o długości 228,18 metra od skrzyżowania z ul. Dąbską do posesji nr 9, z kolei drugi to budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania – łączna długość 252,88 metra.

Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o. Czas realizacji to osiem miesięcy od przekazania terenu budowy, tj. do 21.10.2024 r. Wartość zadania 3 451 712,36 zł brutto.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

SDS 2.0: żurawie na placu budowy

Majestatyczne żurawie od kilku dni są nieodłączną częścią krajobrazu w rejonie Szczecińskiego Domu Sportu. Rzecz jasna nie mamy na myśli żywych ptaków, lecz stalowe, kilkunastometrowe konstrukcje niezbędne do prowadzenia prac budowlanych.

GPR dla Szczecina: Ostatnie dni konsultacji

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz zainteresowani tematem powstającego w naszym mieście Gminnego Programu Rewitalizacji mogą złożyć swoje uwagi do projektu dokumentu tylko do 19 kwietnia. Zapraszamy!

Podsumowanie liczenia osób w kryzysie bezdomności

Pod koniec lutego przeprowadzone zostało ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności. Podczas badania na terenie Szczecina policzono dokładnie 841 osób.