Zespół przystankowy „Przylesie Ośrodek”

Ten zespół przystankowy składa się z 2 przystanków.

Przystanek nr 73911

Brak połączenia z Internetem.

Przystanek nr 73912

Brak połączenia z Internetem.