Zespół przystankowy „Hangarowa”

Ten zespół przystankowy składa się z 4 przystanków.
W bezpośrednim sąsiedztwie tego zespołu przystankowego znajduje się bezpłatny parking Park & Ride.

Przystanek nr 80111

Brak połączenia z Internetem.

Przystanek nr 80112

Brak połączenia z Internetem.

Przystanek nr 80113

Brak połączenia z Internetem.

Przystanek nr 80114

Brak połączenia z Internetem.