Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 212)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 315)
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 629).

Wymagane dokumenty

Opłaty

Opłata administracyjna:

Opłatę administracyjną należy uiścić w kasie bankowej Urzędu Miasta Szczecin lub na konto Gminy Miasto Szczecin — nr 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674.

Opłata skarbowa — 17,00 zł — za ewentualne upoważnienie. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin — nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

Termin załatwienia sprawy

Miejsce składania dokumentów

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin:

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

przewiń do góry