Wniosek o wydanie opinii niezbędnej do uzyskania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecina projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.