Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.