Wniosek o zmianę decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego (urządzenia niezwiązanego funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym)

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.