Połączenie działki z drogą publiczną (wydanie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi zarządzane przez ZDiTM)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

  • wniosek o wydanie obsługi komunikacyjnej przez drogi zarządzane przez ZDiTM;
  • załączniki:
    1. mapka, która pokazuje miejsce zjazdu – 2 egzemplarze (2 sztuki);
    2. odpis z rejestru gruntów;
    3. kopia dokumentu, kto ma prawo do nieruchomości (działki);
    4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
ul. Klonowica 5, 
Biuro Obsługi Interesantów (BOI) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi można wziąć ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).

Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.

Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu. Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w banku lub na poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM, ul. Klonowica 5.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz w terminie do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz dokument – uzgodnienie (pismo) obsługi komunikacyjnej.

Dokument otrzymasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
ul. Klonowica 5, 
Dział Ewidencji Dróg – odbiór 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Nie. Od otrzymanej zgody nie można pisać odwołania.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Załatwienie sprawy jest bezpłatne.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie