Uzgodnienie organizacji imprezy w pasie drogowym (wydanie uzgodnienia miejsca wykorzystania pasa drogowego imprezy)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

  • wniosek o wydanie uzgodnienia miejsca wykorzystania pasa drogowego (cel – imprezy);
  • załączniki:
    1. szczegółowy regulamin imprezy i opis zasad zachowania uczestników imprezy, ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy;
    3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy przejazdu lub przejścia uczestników przez ulice miasta Szczecina;
    4. zobowiązanie organizatora do oddania pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia albo miejsca pobytu uczestników imprezy w stanie, jaki został przyjęty od ZDiTM, a w przypadku uszkodzenia pasa albo urządzeń drogowych na imprezie do ich bezzwłocznego szybkiego naprawienia albo pokrycia kosztów tych napraw.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
ul. Klonowica 5, 
Biuro Obsługi Interesantów (BOI) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie uzgodnienia miejsca wykorzystania pasa drogowego (cel – imprezy) można skopiować ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).

Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.

Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu. Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w banku lub na poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5 (IE).

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz opinię w formie postanowienia w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
ul. Klonowica 5, 
Dział Ewidencji Dróg 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (plac Batorego 4, 70-207 Szczecin) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Załatwienie sprawy jest bezpłatne.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie