Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Zygmunta Starego w Szczecinie z podziałem na etapy: Etap I a - odnowa nawierzchni jezdni ulicy Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego, Etap I b - odnowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbcowej, Etap I c - odnowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbcowej, Etap II - remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego, Etap III - remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbcowej, Etap IV - remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ul. Henryka Pobożnego na odcinku od Małopolskiej do ul. Szczerbcowej

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone