Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP zlokalizowanego w ciągu ul. Krasińskiego w Szczecinie na działkach nr 2/2 Tk w obrębie geodezyjnym 3026, z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone