Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu