Komunikaty
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
 
CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
 
SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA
 
bilet przez komórkę:
moBilet
SkyCash
 
Przepisy
Linie
Schematy sieci
Wyszukiwarka połączeń
Zgłoś przystanek
Kasy biletowe
Biletomaty stacjonarne - infokioski
Szczecińska Karta Turystyczna
SZCZECIŃSKA KARTA AGLOMERACYJNA
SKA - informacje
 

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego

 
Dział Kontroli Biletów
Dział Taryfowo Biletowy

 


 

 
Linie 69 i 523 wracają na stałą trasę przez ul. Warcisława
Data ogłoszenia: 2015-09-30

W związku z otwarciem dla ruchu autobusowego trasy w ciągu ul. Warcisława (na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza), z dniem 01.10.2015 r. autobusy linii nr 69 i 523 powracają na stałą trasę wg normalnych rozkładów jazdy obowiązujących przed przebudową ul. Warcisława.

Akademia Morska: inauguracja roku akademickiego, zmiany w komunikacji miejskiej
Data ogłoszenia: 2015-09-28

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016 Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 3.10.2015 r. w godzinach 6:30 – 13:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu ulic:
1. ul. Jana z Kolna na odcinku od ul. Dubois do Trasy Zamkowej w obu kierunkach
2. ul. Admiralska, przy wjeździe z ul. Jana z Kolna
3. ul. Komandorska, odcinek od Jarowita do Jana z Kolna
4. ul. Wały Chrobrego, odcinek od ul. Zygmunta Starego do ul. Małopolskiej
W związku z koniecznością przeprowadzenia przez Akademię Morską wcześniejszych prób do defilady w dniach 29.09 – 02.10.2015 r. w godzinach 6:00 – 7:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Wały Chrobrego na odcinku od Teatru Współczesnego do ul. Małopolskiej.

Organizacja ruchu w dniach 29.09 – 02.10.2015 r., w godz. 6:00 – 7:00
L-70 - jadąc z Urzędu Miejskiego od przystanku ,,Starzyńskiego’’ kursuje zmienioną trasą z pominięciem przystanków ,,Jarowita’’ i ,,Teatr Współczesny’’ ulicami : Teofila Starzyńskiego – Wawelska - Wały Chrobrego - Szczerbcowa - Henryka Pobożnego do ul. Małopolskiej i dalej po stałej trasie. Na trasie objazdu zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek ,,Urząd Wojewódzki’’ zlokalizowany na ul. Szczerbcowej wspólny z autobusami linii 70 jadącymi w kierunku Urzędu Miejskiego.
Organizacja ruchu w dniu 02.10.2015 r., od godz. 17:00
L 70 jadąc w kierunku Urzędu miejskiego od przystanku ,,Wyszyńskiego’’ kursuje zmienioną trasą z pominięciem przystanku ,,Admiralska’’ ulicami: Nabrzeże Wieleckie – Trasa Zamkowa – Mazowieckiego – Małopolska – Teofila Starzyńskiego – Wawelska – Wały Chrobrego.
Organizacja ruchu w dniu 3.10.2015 r., w godz. 6:30 – 13:00
L-6 – kursuje na trasie: Pomorzany – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Matejki – Dubois – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.

Firma Eurovia wymieni nawierzchnię nitki wjazdowej ul. Hangarowej
Data ogłoszenia: 2015-09-23

Przekazanie placu budowy nastąpi 5 października. Zakres prac  obejmie m.in - wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni na całym odcinku ulicy, poprzez ułożenie  pomiędzy warstwą ścieralną i warstwą wiążącą oraz warstwą wiążącą i kostką brukową siatki węglowej i szklanej powlekanej asfaltem. (takie rozwiązanie ma zapewnić trwałość na okres około 10 lat), wymianę pełnej konstrukcji jezdni zewnętrznego pasa ruchu oraz wymianę pełnej konstrukcji jezdni po jej wewnętrznej stronie na odcinku, na którym prowadzone były prace odtworzeniowe w ramach inwestycji SST, wykonanie remontu nawierzchni pasa wyłączenia w drogę wspomagającą,  zabezpieczenie nawierzchni jezdni przed powstawaniem spękań odbitych na całej szerokości, regulację wysokościową istniejącego chodnika (z wymianą uszkodzonej kostki betonowej) na pełnej szerokości, odtworzenie istniejącej opaski po zewnętrznej stronie jezdni.
Wartość zamówienia wynosi 3 069 201, 15 zł. Jest to kwota, którą zaproponował wykonawca w przetargu nieograniczonym. Na realizację zadania firma będzie mieć 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.
Podczas I etapu prac czasowa organizacja ruchu przewiduje wyłączenie z ruchu całej szerokości pasa zewnętrznego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gryfińską do ul. Leszczynowej i zawężenie wewnętrznego pasa ruchu do m.in. 3,00 m.
II etap prac to zawężenie zewnętrznego pasa ruchu do min. 3,0 metrów z uwagi na prowadzenie prac na wewnętrznym pasie wjazdowym (wraz z prawoskrętem do TOP SHOPPING i pasem włączenia ul. Hangarowej).
W etapie III prace prowadzone będą na połowie szerokości głównej jezdni wjazdowej ul. Hangarowej oraz pasach włączenia i wyłączenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Gryfińską do ul. Leszczynowej, a do ruchu wyznaczone zostaną pasy szerokości min. 2,2 metrów i min. 3,00 metrów.
Podczas  ostatniego etapu prace będą prowadzone na połowie szerokości głównej jezdni wjazdowej ul. Hangarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gryfińską do ul. Leszczynowej, a do ruchu wyznaczone zostaną pasy szerokości min. 2,2 m i min. 3,00 m.
W trakcie wykonywania robót remontowych bezpieczeństwo ruchu pieszego zapewnione zostanie przez ustawienie zapór drogowych w miejscach zbliżeń ciągów pieszych do obszaru robót.
Komunikacja miejska będzie kursować bez zmian.

Nowa organizacja ruchu w ciągu ul. 5 Lipca
Data ogłoszenia: 2015-09-22

Trwa wprowadzanie nowej stałej organizacji ruchu na ulicy 5 lipca. Zmianie ulegnie sposób parkowania.
Nowa organizacja ruchu poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do uporządkowania parkowania, a co się z tym wiąże zwiększenia przestrzeni dostępnej dla pieszych.
Wyznaczonych zostanie 121 miejsc postojowych (skośne bądź równoległe), w tym 4 ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych i 4 miejsca TAXI.
Wprowadzony zostanie pas ruchu rowerowego na odcinku od kierunku ul. Bolesława Śmiałego do pl. Szarych Szeregów (w kierunku Placu Szarych Szeregów). Na pozostałym odcinku ulicy 5 Lipca ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych.
Na ulicach poprzecznych dochodzących do ul. 5 Lipca wprowadzone zostaną tzw. sugerowane przejścia dla pieszych (brak znaku D-6 i P-10), na których to pieszy nie ma pierwszeństwa przed pojazdem. Takie rozwiązanie wymusi na pieszym zwiększenie uwagi, natomiast kierujący pojazdami skręcającymi w drogę poprzeczną obowiązani będą  ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na skrzyżowaniu. Ponadto przy braku wyznaczonego przejścia dla pieszych, pieszy będzie mógł  przekroczyć jezdnię w dowolnym miejscu.
Zdecydowana część oznakowania pionowego jak i poziomego została już wprowadzona. Do zakończenia prac pozostało wykonawcy wyznaczenie m.in. martwego pola czy też kopert dla osób niepełnosprawnych.
Wcześniej pracownicy firmy Strabag w ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni wymienili nawierzchnię jezdni, wyregulowali krawężniki i infrastrukturę podziemną, istniejące płyty kamienne stanowiące nawierzchnie chodników zostały przełożone, a zniszczone płytki betonowe zastąpili nowymi. 
Prace prowadzone są w ramach zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz oznakowania poziomego jak i pionowego.

Zmiany na Bramie Portowej
Data ogłoszenia: 2015-09-07

W związku z rozpoczęciem przez firmę Energopol Szczecin kolejnego etapu przebudowy al. Niepodległości od poniedziałku 7 września zmieniona zostanie organizacja ruchu na Bramie Portowej
Ze względu na prace związane z likwidacją wyspy na wjeździe od strony ul. Wyszyńskiego w al. Niepodległości wyłączony z ruchu zostanie prawy pas ruchu.
Prace potrwają ok. tygodnia.

Ulica Ofiar Oświęcimia bez przejazdu
Data ogłoszenia: 2015-09-01

Inwestor budujące obiekt handlowy u zbiegu ul. Ofiar Oświęcimia i Staszica rozpoczyna przebudowę ul. Ofiar Oświęcimia.
Od 1 września ulica ta na odcinku od ul. Staszica do ul. Kadłubka będzie zamknięta dla ruchu.W ciągu najbliższych dwóch miesięcy wykonawca prac przebuduje zdegradowany fragment ulicy.
Jednocześnie prowadzone są prace u zbiegu ul. Ofiar Oświęcimia - Staszica.Na skrzyżowaniu sfrezowana została już nawierzchnia. Trwają także prace związane z wymianą krawężników.

Tramwaje wracają na ul. Potulicką
Data ogłoszenia: 2015-08-31

W związku z otwarciem torowisk na ul. 3 Maja, ul. Narutowicza i ul. Potulickiej, od dnia 1.09.2015 r. tramwaje linii 1 i 9 powracają na swoje stałe trasy.Linia 1 będzie kursować na trasie Głębokie – Potulicka z częstotliwością co 12 minut w godzinach szczytu oraz co 20-24 minuty poza szczytem.
Linia 9 będzie kursować na trasie Głębokie – Potulicka z częstotliwością co 12 minut i co 20 minut w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu.Na starą trasę wracają także autobusy linii 529. Autobusy tej linii będą jeździć m.in. ul. 3 Maja, ul. Potulicką i ul. Piekary.

Linie autobusowe zastępcze za tramwaj 801 i 804 zostały zlikwidowane.

Ponadto przystanek o nazwie „Matejki PZU” otrzymuje nazwę „Filharmonia Szczecińska”.

Dodatkowe zmiany w komunikacji od 1 września
Data ogłoszenia: 2015-08-31

Linia 52: wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy, uwzględniający nowy czas przejazdu autobusu między przystankami.
Linia 88: w celu skomunikowania tramwajów z autobusem linii 88 na pętli Gumieńce, wprowadzona zostanie zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej. Ponadto na przy posesji Stobno 24 uruchomiony zostanie w obu kierunkach przystanek „Stobno Kościół”.
Dotychczasowy przystanek „Stobno Kościół” w kierunku Warnika otrzyma nazwę „Stobno 4 nż”, a przystanek „Stobno Kościół” w kierunku Szczecina zostanie zlikwidowany.
Linie 63, 101, 107, 524: uruchomiony zostanie przystanek „Ostrowska nż” w kierunku Polic, zlokalizowany w ciągu ul. Bogumińskiej.

Ruszył Szczeciński Szybki Tramwaj. Zmiany w komunikacji miejskiej.
Data ogłoszenia: 2015-08-30

Od soboty 29 sierpnia komunikacja tramwajowa wróciła na prawobrzeże.Zmieniona została także siatka połączeń autobusowych na prawobrzeżu.Mapa do pobrania - kliknij

Uruchomiona została trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – czyli całkowicie od podstaw wybudowane torowisko tramwajowe pomiędzy Basenem Górniczym a pętlą tramwajową przy ul. Turkusowej.Zmodernizowane zostały także torowiska i sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy Mostem Długim a Basenem Górniczym. W miejscu starych budynków dyspozytorsko – kasowych i niepraktycznej pętli wybudowane zostały nowoczesne obiekty.W tramwajach jadących do ul. Turkusowej obowiązuje taryfa zwykła. Za przejazd do kwadransa od poniedziałku 31 sierpnia zapłacić trzeba 2 złote (przejazd ulgowy kosztuje złotówkę).Do ul. Turkusowej dojedziemy tramwajami dwóch linii.Linia 2 kursuje na trasie Dworzec Niebuszewo – Turkusowa i linia 8 na trasie Gumieńce – Turkusowa.
Na obu liniach tramwaje jeżdżą co 12 minut oraz co 20 minut w godzinach zmniejszonych przewozów m.in. wieczorem;
Obie linie obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Aby skrócić czas przejazdu część przystanków pomiędzy Mostem Długim a pętlą Turkusowa jest na żądanie.Organizacja przystanków:
„Energetyków” – przystanek stały;
„Port Centralny na żądanie ” (dawny przystanek „Baltona”) – przystanek na żądanie;
„Parnica na żądanie” – przystanek na żądanie;
„Merkatora na żądanie – przystanek na żądanie;
„Basen Górniczy” – przystanek stały, dla linii 7 przystanek końcowy;
„Hangarowa na żądanie” – przystanek na żądanie;„Jaśminowa ZUS” – przystanek stały;„Turkusowa” – przystanek końcowy.

Jadące z Krzekowa tramwaje linii 7 dojeżdżają do zmodernizowanej pętli Basen Górniczy. Zmianie uległa także organizacja na samej pętli.Linia 7 kursy wykonywane są trasie Krzekowo – Basen Górniczy z częstotliwością co 6 minut w szczycie, co 12 poza szczytem i co 20 minut w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu.

Zmianie uległa także siatka połączeń autobusowych:
Zlikwidowana została zastępcza linia za tramwaj 807, która kursowała na trasie Most Cłowy – Brama Portowa oraz tymczasowa pętla „Most Cłowy”.
Zmieniona została nazwa przystanku „Zdroje Krzyżówka” na „Rondo Ułanów Podolskich”.
Uruchomiony został dodatkowy przystanek o nazwie „Jaśminowa ZUS” dla linii 64, 65, 66, 71, 73, 79 i 93 zlokalizowany w rejonie ul. Jaśminowej. Przystanek będzie znajdował się w sąsiedztwie przystanków tramwajowych linii 2 i 8.

Organizacja komunikacji autobusowej na prawobrzeżu:
Linia 54: kursuje na trasie Basen Górniczy – Kijewo z kursami do Zakładów Mięsnych z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 30 min w pozostałym okresie;
Linia 55: kursuje na trasie Basen Górniczy – Klucz Autostrada z częstotliwością co 20 min;
Linia 56 kursuje na trasie Basen Górniczy – Dąbie Osiedle z częstotliwością co 24 min w godzinach szczytu w dni powszednie oraz co 40 minut w pozostałym okresie;Uruchomiona została nowa linia 96, która będzie kursować na trasie Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe (na odcinku Basen Górniczy –Dąbie Osiedle pokrywa się z trasą linii 56). Kursy będą wykonywane z częstotliwością taką samą jak linia 56. Autobusy linii 56 i 96 będą jeździć naprzemiennie;
Linia 64 będzie kursować na niezmienionej trasie Dąbie Osiedle – Klucz Pętla z częstotliwością co 20 min. do godz. 17.00 oraz z częstotliwością 25-30 min. w pozostałym okresie;
Linia 65 jeździ na skróconej trasie Rondo Ułanów Podolskich (wcześniej Zdroje Krzyżówka) – Osiedle Bukowe z częstotliwością co 12 minut w dni powszednie w godz. szczytu oraz co 18-20 min w pozostałym okresie;
Przystankiem początkowym i końcowym jest przystanek w kierunku ul. Struga zlokalizowany na ul. Batalionów Chłopskich;
Linia 66 kursuje na dotychczasowej trasie Osiedle Bukowe – Żydowce z dotychczasową częstotliwością, co ok. 30 min w godzinach szczytu porannego i co ok. 70 min. w godzinach szczytu popołudniowego;
Linia 71 jeździ na trasie Basen Górniczy – Osiedle Słoneczne z częstotliwością co 12 min w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 18-20 w pozostałym okresie;
Linia 72 jeździ na trasie Basen Górniczy – Śmierdnica Pętla z częstotliwością co 30 min w godzinach szczytu oraz co 60 min w pozostałym okresie;
Dawne linie 73 Z i 73 D otrzymały nową numerację.
Autobusy linii 73 Z kursuje jako linia 73 trasą Basen Górniczy – Most Cłowy – Zdroje – Płonia – Sławociesze – Zdunowo – Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy;
Pojazdy linii 73 D pojadą oznaczone zostały linia 93 trasą Basen Górniczy – Dąbie – Wielgowo – Zdunowo – Sławociesze – Płonia – Zdroje – Most Cłowy – Basen Górniczy;Obie linie kursują co 30 min. w dni powszednie do godz. 20. oraz co 40 min w pozostałym okresie;
Linia 77 jeździ na niezmienionej trasie Osiedle Kasztanowe – Osiedle Bukowe z częstotliwością co 20 min w dni powszednie oraz co 30 – 45 min w pozostałym okresie;
Linia 79 kursuje na trasie Jezierzyce – Rondo Ułanów Podolskich (dawny przystanek Zdroje Krzyżówka). Przystankiem początkowym i przystankiem końcowym w Zdrojach jest przystanek zlokalizowany na ul. Batalionów Chłopskich w kierunku ul. Struga.
W dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych kursy będą realizowane, co 30 min. W pozostałym okresie co 40 – 60 min.
Dodatkowo uruchomiony jest przystanek „Struga nż” w kierunku Jezierzyc zlokalizowany na północnej jezdni wspomagającej ulicę Struga. Przystanek znajdować się będzie naprzeciwko przystanku w kierunku Zdrojów;
Linia 84 jeździ na trasie Basen Górniczy – Kijewo co 20 min w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 30 min w pozostałym okresie.

Autobusy linii zwykłych mające swój przystanek końcowy na pętli Basen Górniczy wjeżdżające na pętlę zatrzymują się na wspólnym przystanku tramwajowo – autobusowym.Lokalizacja przystanków autobusów pośpiesznych Basen Górniczy w kierunku centrum nie zmieniła się. Zmieniona będzie kategoria przystanku z „na żądanie” na stały.
Na peronie 1 licząc od wjazdu na pętlę zatrzymają się autobusy linii A, B, D, E (przystanek numer 60531);Peron 2 – linie C, G, 522, 531, 532 (przystanek numer 60521);
Peron 3 – linie 73 i 93 (przystanek 60522);
Peron 4 – linia 72 (przystanek 60523);
Peron 5 – linia 56 i 96 (przystanek 60524);
Peron 6 – linia 54 i 84 (przystanek 60525);
Peron 7 – linia 71 (przystanek 60526);
Peron 8 – linia 55 (przystanek 60527).

Dodatkowo na przystankach SST oraz na pętli Basen Górniczy zastosowane zostało estetyczne i nowoczesne oznakowanie przystanków. Rozkłady jazdy, numery linii wraz z niezbędnymi informacjami wykonano na magnesach, które umieszczono zostały w gablotach. Taki sposób montażu pozwala na ponowne zastosowanie materiału przy zmianach rozkładów jazdy.

Uruchomione zostały dodatkowe przystanki dla autobusów linii nocnych:
Linii 522: „Łączna” i „Księżnej Anny”;
Linia 531 i 532: „Jaśminowa ZUS”, „Torfowa”;
Linii 533: „Tokarska”, „Jaśminowa ZUS” i „Torfowa”;
Zmieniona została nazwa przystanku „Baltona” na Port Centralny” dla autobusów linii 522, 531 i 532.
Wprowadzana od soboty 29 sierpnia siatka połączeń jest rozwiązaniem tymczasowym do chwili uruchomienia pętli autobusowej przy ul. Turkusowej.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na bieżąco będzie jednak monitorował frekwencję w poszczególnych autobusach i tramwajach i w razie potrzeby na bieżąco będzie wprowadzał korekty.

Gmina Dobra: zmiany na liniach
Data ogłoszenia: 2015-08-28

Od 1 września na wniosek Gminy Dobra wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na trasach pomiędzy Szczecinem a Gminą Dobra a także na terenie gminy.
Linia 105 kursująca na trasie Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle będzie kursować według zmienionego rozkładu jazdy.
Autobusy jadące w kierunku przystanku Dobra Osiedle na przystanku "Dobra Rondo" zatrzymają się w zatoce na rondzie a nie jak dotąd przed rondem.
Linia 108 kursująca na trasie Gumieńce - Lubieszyn Rondo będzie kursować według nowego rozkładu jazdy ze zwiększoną ilością kursów.
Dodatkowo o godz. 5:33 z przystanku Gumieńce wykonywany będzie kurs do miejscowości Wąwelnica. Zachowane zostaną kursy do Dobrej.
Linia 121 pojedzie nową trasą. Głębokie - Grzepnica - Głębokie. Nie będą wykonywane kursy do przystanku Dobra Osiedle.
Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy.
Na przystanku Dobra Rondo autobusy jadące do Grzepnicy zatrzymają się w zatoce przed rondem, w kierunku Głębokiego na rondzie.
Zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek Grzepnica Alabastrowa nż.
Linia 122 kursuje na trasie Kościno – Bezrzecze z niektórymi kursami wydłużonymi do Stolca
Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy.
Zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek Grzepnica Alabastrowa nż.
Zlikwidowany zostanie przystanek Dobra Las.
Autobusy linii 123 jeździć będą zmienioną trasą Stolec - Lubieszyn Rondo. Kursy będą wykonywane przez ul. Graniczną w Dobrej, gdzie uruchomione zostaną dwa nowe przystanki "Dobra Wiklinowa" i "Dobra Lazurowa". Zlikwidowany zostanie przystanek "Dobra Las"
Linia 535
Na przystanku Dobra Rondo autobusy jadące do Stolca zatrzymają się w zatoce na rondzie.

Dla linii linia 536 uruchomione zostaną 3 dodatkowe przystanki: "Dobra Lazurowa", "Dobra Wiklinowa" i "Grzepnica Alabastrowa"

Zmieniona zostanie kategoria przystanki Dobra Przytulna z na żądanie na stały.

Dodatkowo wprowadzone zostaną skomunikowania kursów i możliwości przesiadek:
na przystanku Dołuje z linii 108 na 122, z linii 122 na 108
na przystanku Lubieszyn Skrzyżowanie linii z linii 108 na 123, ze 123 na 108
na przystanku Dobra Rondo z linii 105 na 121, ze 105 na 123, ze 121 na 123, ze 108 na 123, ze 121 na 105, ze 123 na 105 i ze 123 na 121.

Łącznie we wszystkie dni tygodnia skomunikowanych zostanie blisko 140 kursów.

Zmiany w organizacji ruchu na Placu Żołnierza Polskiego
Data ogłoszenia: 2015-08-16

W poniedziałek 17 sierpnia br. Energopol Szczecin rozpocznie kolejny podetap przebudowy al. Niepodległości wraz z włączeniem sieci kanalizacji w studnię znajdującą się na pl. Żołnierza.
W związku z tym zmieniona będzie organizacja ruchu.
Na skrzyżowaniu pl. Żołnierza w stronę Trasy Zamkowej zwężona zostanie jezdnia - z trzech do dwóch pasów ruchu. Kierowcy jadący od strony ul. Obrońców Stalingradu z prawego pasa ruchu służącego obecnie do relacji na wprost i w prawo będą mogli skręcić wyłącznie w prawo. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około tygodnia.

Rusza przebudowa al. Nieodległości
Data ogłoszenia: 2015-07-15

Firma Energopol Szczecin rozpoczyna przebudowę wschodniej jezdni al. Niepodległości.
Wykonawca przejął plac budowy.
Prace będą wykonywane na odcinku pomiędzy Bramą Portową a Placem Żołnierza Polskiego. Na realizację zadania wykonawca ma 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wschodnia jezdnia zostanie przesunięta w kierunku torowiska. Po przebudowie kierowcy będą mieli do dyspozycji 3 pasy ruchu o szerokości 3 m. każdy i miejsca parkingowe dostępne bez konieczności przechodzenia przez pasy ruchu (wybudowane będą w sąsiedztwie budynków) Miejsca do skośnego parkowania dostępne będą w zatoce postojowej o szerokości 5,1 m.
W rejonie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Bogurodzicy wykonane zostaną także miejsca postojowe dla motocykli oraz rowerów.
Na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza Polskiego wykonana zostanie droga rowerowa o szerokości 2 m. Dodatkowo wykonana będzie także po północnej stronie ul. Wyszyńskiego pomiędzy Bramą Portową a skrzyżowaniem z ul. Tkacką. Z kolei od strony placu Żołnierza Polskiego droga dla rowerów zostanie połączona z istniejącymi drogami rowerowymi.
Przebudowane będą także chodniki. Piesi będą mieli do dyspozycji ciągi o szerokości 6, 5 m. Nawierzchnia chodnika zostanie ujednolicona zarówno w al. Niepodległości, jak i wzdłuż ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką oraz na placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ul. Tkacką.
Tuż za zjazdem z Bramy Portowej wykonany zostanie przystanek autobusowy o długości 40 m. Będzie on wykorzystywany jako przystanek rezerwowy.
Projekt przewiduje także zagospodarowanie zieleni. Posadzone zostaną drzewa liściaste, krzewy, byliny oraz kwiaty.
Organizacja ruchu oraz trasy autobusów i tramwajów nie ulegną zmianie.

Wartość umowy z wykonawcą to kwota 5 548 631, 87 zł brutto.

Nowa hala dla tramwajów
Data ogłoszenia: 2015-05-12

Spółka Tramwaje Szczecińskie może już korzystać z pierwszej zmodernizowanej hali w zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego.Przed południem we wtorek 12 maja pierwsze tramwaje wjechały do wyremontowanego obiektu, z którego po raz pierwszy w godzinach popołudniowego szczytu wyruszyły w trasy.Firma ZUE SA z Krakowa będąca generalnym wykonawcą modernizacji zajezdni przekazała do eksploatacji pierwszą zmodernizowaną halę. Obecnie do dyspozycji spółki Tramwaje Szczecińskiego jest pięć torów w odrestaurowanym zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków obiekcie.W ciągu najbliższych dni do dyspozycji obsługi zajezdni będzie także przebudowany tor objazdowy.
Wraz z udostępnieniem tej części zajezdni prace będą modernizacyjne rozpoczynają się w kolejnej hali. Z eksploatacji wyłączonych zostanie kolejnych pięć torów (o numerach 7 – 11). Prace potrwają około dwóch miesięcy.
W tym etapie odrestaurowana będzie ta część obiektu a także wymieniona sieć trakcyjna oraz torowisko.W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu przebudowy i ponownym brakiem możliwości wyjazdu z zajezdni w stronę Głębokiego zmieniona zostanie organizacja pracy zajezdni. Od 13 maja część porannych kursów wyjazdowych na trasie Spacerowa – Głębokie realizowana będzie ponownie przez zastępczą komunikację autobusową. Zmiany dotyczą kursów z przystanku Spacerowa o godz. 4:51, 5:06, 5:21, 5:36 (dni powszednie) oraz o godz. 5:09 i 5:29 (pozostałe dni). Kursy tramwajów linii 1 i 9 z pętli Głębokie będą realizowane bez zmian.
Modernizacja zajezdni Pogodno zakończy się jesienią. W ramach inwestycji zajezdnia jest gruntownie przebudowywana i dostosowywana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Dobudowywany jest nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane: łącznie zmodernizowanych zostanie 5 750 metrów toru pojedynczego.Część torów zyska nowe funkcje. : np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej. Miejsce na to urządzenie już zostało przygotowane.
Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych musi także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru). Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m.Wartość tego zadania wynosi 135 300 000 zł brutto. Przebudowa zajezdni zakończy się w drugiej połowie 2015 roku.
Zadanie to jest elementem realizowanego przez Miasto Szczecin projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł (brutto) z czego dofinansowanie wynosi 131 170 000 zł (netto).


Zamknięcie al. Niepodległości – kolejne zmiany w komunikacji miejskiej
Data ogłoszenia: 2015-04-03

W związku z utrudnieniami w ruchu związanymi z zamknięciem wschodniej nitki al. Niepodległości od wtorku 7 kwietnia wprowadzone zostaną kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
Tramwaje linii 7 kursować będą na trasie Krzekowo – Plac Rodła. Od Bramy Portowej w kierunku Placu Rodła tramwaje pojadą al. Niepodległości i al., Wyzwolenia. Nawrót w kierunku Bramy Portowej i dalej Krzekowa odbywać się będzie ul. Matejki i przez Plac Żołnierza Polskiego. Nieczynne będą przystanki „Dworcowa”, i „Wyszyńskiego”.
Do wtorku w przypadku występowania dużych utrudnień w ruchu na ul. Dworcowej i Nowej na polecenie służb Nadzoru Ruchu czasowej zmianie ulec może trasa linii 7. Tramwaje kursować mogą na trasie Krzekowo - Brama Portowa - Plac Rodła (powrót w kierunku Bramy Portowej) ul. Matejki i przez Plac Żołnierza Polskiego.
Na tymczasowej trasie tramwaje zatrzymają się na wszystkich obowiązujących przystankach. Z przystanku Brama Portowa w kierunku Krzekowa tramwaje odjadą z przystanku dla linii 1, 8 i 10. Przystanek zlokalizowany jest w al. Niepodległości.
Autobusy linii 62 jadące w kierunku Placu Zwycięstwa pojadą z pominięciem ul. Łokietka. Kursy będą wykonywane ul. Krzywoustego.
Nieczynne będą dotychczasowe przystanki „Plac Kościuszki” i „Łokietka”.
Na Placu Kościuszki autobus linii 62 zatrzyma się na przystanku wspólnym z linią 75.
W dniu 4 kwietnia (tj. sobota) autobus linii 62 ostatni kurs z przystanku Ustowo Auchan w kierunku Placu Zwycięstwa wykona o godz. 18:48.

Zmienioną trasą jeżdżą tramwaje linii nr 3. Tramwaje kursują w obu kierunkach z pominięciem ul. Dworcowej i Nowej. Kursy wykonywane są ul. Nabrzeże Wieleckie i ul. Wyszyńskiego. Zawieszone zostały przystanki „Plac Tobrucki”.
Przystanki „Brama Portowa” zostały przeniesione na przystanki autobusów linii pośpiesznych A, B, C, D, G oraz linii 807 zlokalizowane na ul. Wyszyńskiego (w kierunku Lasu Arkońskiego) oraz w al. Niepodległości (w kierunku Pomorzan). Jest to lokalizacja taka sama jak podczas zamknięcia Mostu Długiego.

Jednocześnie wraz z zamknięciem dla ruchu al. Niepodległości zmieniona została lokalizacja przystanku „Brama Portowa” dla autobusów linii nocnej 529 jadących w kierunku Placu Rodła. Autobusy zatrzymują się w al. Niepodległości na przystanku tramwajowym „Brama Portowa” zlokalizowanym pomiędzy ul. Dworcową a ul. Wyszyńskiego (stały peron linii 3).

Częściej na działki
Data ogłoszenia: 2015-03-30

Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać od 1 kwietnia na liniach 52, 61 i 74
Oznacza to, że autobusy tych linii obsługujące rejon ogrodów działkowych będą kursowały częściej lub zmienią trasy.
Linia 52 (kursuje na trasie Tkacka – Wyspa Pucka)
W dni powszednie w godz. 10:35 – 18:20 oraz w soboty i dni świąteczne w godz. 10 – 12 i 16 – 20:20 autobusy kursować będą co 15 min. W pozostałym okresie częstotliwość nie zmieni się i będzie nadal wynosić od 20 do 40 min.
Linia 61 (kursuje na trasie Dworzec Główny – Podjuchy)
W celu zapewnienia dojazdu do ogrodów działkowych w rejonie ul. Południowej część kursów na trasie Podjuchy – Dworzec Główny będzie wykonywana przez ul. Południową. Na zmienionej trasie autobusy zatrzymają się na przystankach: „Transocean nż” i „Południowa nż”.
Autobusy kursujące przez ul. Południową nie będą obsługiwać przystanków: „Ogrodnictwo nż”, „Cukrownia nż”, „Cukrowa”, „Płocka”.
Linia 74 (kursuje na trasie Bezrzecze – Zakłady Piekarnicze / Łukasińskiego Ogrody - Mierzyn Szkoła).
Większość kursów realizowanych obecnie do Zakładów Piekarniczych będzie wykonywana do przystanku Łukasińskiego Ogrody.

Rozpoczęcie przebudowy al. Niepodległości od Bramy Portowej w kierunku Placu Żołnierza Polskiego
Data ogłoszenia: 2015-03-26

W środę 1 kwietnia rozpocznie się przebudowa al. Niepodległości od Bramy Portowej w kierunku Placu Żołnierza Polskiego.W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace na zlecenie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej związane z przebudową węzła cieplnego.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną w nocy z 31 marca na 1 kwietnia i polegać będą na całkowitym wyłączeniu jezdni dla ruchu ogólnego.

Aleją Niepodległości będą mogły jeździć jednym pasem pojazdy komunikacji miejskiej, służb miejskich oraz pojazdy budowy.

Objazd do pl. Żołnierza Polskiego zostanie poprowadzony poprzez al. Wojska Polskiego i ul. Obrońców Stalingradu.

Prace związane ze zmianą układu komunikacyjnego i przebudową al. Niepodległości wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu modernizacji sieci ciepłowniczej Prace obejmą przebudowę jezdni, chodników, budowę drogi dla rowerów, uporządkowanie systemu parkowania wraz ze zmianą lokalizacji miejsc postojowych (znajdować się one będą po stronie budynków, a nie torowiska). Przesunięta zostanie także oś jezdni.

ZDiTM przygotowuje obecnie dokumentację przetargową dotyczącą przebudowy al. Niepodległości.

Zmiany przy Dworcu Głównym: komunikacja miejska
Data ogłoszenia: 2014-11-19

W związku z rozpoczęciem przebudowy Dworca Głównego od soboty 22 listopada wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
W pobliżu dworca tymczasowego uruchomione zostają dodatkowe przystanki o nazwie „Dworzec Główny Kolumba” zlokalizowane przy wyjeździe z pętli autobusowej. Przystanki obowiązywać będą dla linii 3, 6, 70 i 528.
Linie 61 i 75 omijać będą przystanek „Dworzec Główny” przy budynku dworca. Dopuszczony będzie przejazd dolną jezdnią lub łukiem torowiska przy poczcie, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
Lokalizacja przystanku końcowego „Dworzec Główny” dla linii 70, 81, 521, 526 i 527 nie ulegnie zmianie.

^ do góry

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  

AKCJA ZIMA

  

ODBIÓR POJAZDÓW HOLOWANYCH Z DROGI

  

WYKONANIE ZADAŃ W LATACH 2010-2014

  

PLAN WYKONANIA ZADAŃ W 2015r.
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 

KARTA STREFOWA

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONTAKT

BAZA TELEADRESOWA

INNE STRONY
 

 
 

 
Copyright (c) ZDiTM Szczecin 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone
Optymalizacja pod Internet Explorer 6.0
webmaster: webmaster@zditm.szczecin.pl