Utrudnienia na Estakadzie

opublikowano: · informacja archiwalna

W dniu 17 czerwca br. wprowadzone zostały zapowiadane w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej. Na jezdni południowej wyłączone z użytkowania zostały dwa pasy ruchu, kierowcy będą poruszać się tylko jednym pasem w kierunku wyjazdowym z miasta.

Na jezdni północnej ruch odbywać się będzie na zasadzie 2+1 tzn. - kierowcy poruszać się będą dwoma pasami ruchu w kierunku centrum oraz jednym pasem (przy torowisku tramwajowym) w kierunku wyjazdowym z miasta. W tym celu na wysokości przystanków Parnica i Merkatora powstaną tymczasowe przejazdy przez torowisko tramwajowe.

Na jezdni południowej wyłączone z użytkowania zostały dwa pasy ruchu, kierowcy będą poruszać się tylko jednym pasem w kierunku wyjazdowym z miasta.

Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
oznakowanie drogi;
podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
zagospodarowanie zieleni;
podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.
 

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Na wykonanie prac, firma STRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Wykonawca przebudowy placu Orła Białego wybrany

Firma Budowlano-Usługowa MTM S.A. została wybrana na wykonawcę przebudowy placu Orła Białego. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 16 426 480,48 zł brutto.

Uwaga! Od środy możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Marsz w środę i procesje w czwartek - z tych powodów możemy spodziewać się utrudnień w ruchu i wstrzymania komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Wielkie żagle wracają do Szczecina. Wiemy, kto zagra na finale TSR!

Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecina. W dniach 2-5 sierpnia u stóp Wałów Chrobrego, na Łasztowni a przede wszystkim na wodzie rozegra się finał regat The Tall Ships Races.