Show this page in English

Bilety okresowe

  1. Obowiązują bilety okresowe papierowe i elektroniczne.
  2. Występują dwa rodzaje biletów okresowych: imienne i na okaziciela.
  3. Bilety okresowe papierowe można zakupić wyłącznie w kasach biletowych ZDiTM.
  4. E-bilety okresowe (SKA/SKR) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową SKA.
  5. E-bilety okresowe na okaziciela (SKA) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM oraz w biletomatach stacjonarnych.
  6. Bilety okresowe elektroniczne (wszystkie oprócz biletów z ulgą rodzinną), w tym bilety na okaziciela, można zakupić przy użyciu telefonu komórkowego w aplikacjach Mobilna Karta Miejska, moBiLET, SkyCashzbiletem.

Bilety miesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 60,00 zł 30,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 80,00 zł 40,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 80,00 zł 40,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 140,00 zł 70,00 zł
sieciowy na okaziciela na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 150,00 zł

Bilety trzymiesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 160,00 zł 80,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 230,00 zł 115,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 220,00 zł 110,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 370,00 zł 185,00 zł

Bilety okresowe semestralne — wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów

rodzaj biletu czteromiesięczny pięciomiesięczny
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 105,00 zł 130,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) z wyjątkiem turystycznych 150,00 zł 180,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 140,00 zł 170,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie ( ) z wyjątkiem turystycznych 245,00 zł 300,00 zł

Bilety seniora

Bilety seniora przeznaczone są dla osób od ukończenia 67 do 70 roku życia. Bilety są ważne przez wszystkie dni tygodnia na wszystkich liniach ( ) z wyjątkiem turystycznych:

Bilet aktywizujący bezrobotnych

Bilet aktywizujący bezrobotnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających status bezrobotnego. Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi dziennymi ( ) wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera.

Cena: 50,00 zł.

„Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ceny biletów okresowych dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” podane są na odrębnej podstronie.

przewiń do góry