Show this page in English

Opłaty dodatkowe

 1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu):
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 200,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 400,00 zł.
 2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 180,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 360,00 zł.
 3. Za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 160,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 320,00 zł.
 4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 500,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 1000,00 zł.
 5. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej — 6,00 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej kontrolerowi lub najdalej w terminie 7 dni od daty przejazdu, jej wysokość zostaje podniesiona o 100%.

przewiń do góry