Start robót na placu Szarych Szeregów

opublikowano: · informacja archiwalna

Ta informacja dotyczy linii:

W najbliższą środę startują prace, dzięki którym zdecydowanie poprawi się infrastruktura tramwajowa na ważnym dla miasta węźle komunikacyjnym. Zmiany, które pojawią się w najbliższych miesiącach poprawią komfort pasażerów, ale także kierowców poruszających się w rejonie placu Szarych Szeregów.

Zmiana w organizacji ruchu w rejonie placu Szarych Szeregów wprowadzona zostanie w środę, 15 stycznia, we wczesnych godzinach porannych. To oznacza nowości zarówno dla kierowców, jak i pasażerów podróżujących liniami 1, 87, 523 i 524.

W pierwszym etapie prace wykonywane będą na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli „Głębokie”. Prowadzone będą rozbiórki torowiska, sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostaną kolizje z infrastruktura podziemną. Następnie rozpocznie się budowa torowiska tramwajowego wraz z przejazdem, sygnalizacji przejazdowej, sieci trakcyjnej, odwodnienia torowiska i przejazdu.

Organizacja ruchu

W środę 15 stycznia o godz. 5:00 wprowadzony zostanie I etap czasowej organizacji ruchu. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na wyspie centralnej placu wraz z zajęciem pasa wewnętrznego jezdni.  

Szczegóły organizacji ruchu:

 • na placu Szarych Szeregów dla ruchu pozostaną dwa pasy — zewnętrzny i środkowy,
 • wyłączona zostanie możliwość przejazdu przez torowisko tramwajowe na wysokości połączenia z al. Wojska Polskiego. W związku z powyższym wyznaczone zostaną dwa objazdy. Nowością dla kierowców będzie zastosowanie na tablicach objazdowych piktogramów figur geometrycznych „trójkąta” i „kwadratu” w kolorze niebieskim, umożliwiających łatwiejszą orientację, wzdłuż którego objazdu się poruszamy:
  • Główny — jezdnią al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego — Mickiewicza i powrót również przez al. Wojska Polskiego w stronę pl. Szarych Szeregów,
  • Zalecany — poprowadzony od pl. Odrodzenia poprzez ul. Monte Cassino, ul. Niedziałkowskiego, al. Wojska Polskiego, nawrót na skrzyżowaniu z ul. Felczaka i dalej przez al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów.
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Niedziałkowskiego i ul. Mickiewicza wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna,
 • poruszając się ciągiem ul. Niedziałkowskiego na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego zabroniona będzie możliwość skrętu w lewo w al. Wojska Polskiego na kierunku do pl. Szarych Szeregów. Dopuszczony będzie wyłącznie manewr skrętu w prawo w ciąg al. Wojska Polskiego oraz jazdy na wprost w ciąg ul. Mickiewicza.

Zmiany wprowadzone będą również na innych ulicach i skrzyżowaniach:

 • W ciągu ul. Felczaka na odcinku od ul. Unisławy do al. Wojska Polskiego wyznaczone zostaną nowe przystanki autobusowej komunikacji miejskiej linii 87, na odcinku od ul. Wąskiej do al. Papieża Jana Pawła II wprowadzony zostanie kontrapas autobusowy. Autobus na obecnych odcinkach ulicy jednokierunkowej będzie mógł się poruszać w kierunku przeciwnym do pozostałych pojazdów samochodowych. To rozwiązanie będzie nowością w Szczecinie.
 • Na skrzyżowaniu ul. Felczaka z ul. Odrowąża wprowadzone zostanie przejezdne minirondo o średnicy wyspy centralnej 4 m i średnicy zewnętrznej 14 m,
 • Na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy — ul. Jagiellońska na wlocie ul. Jagiellońskiej w kierunku do ul. Witkiewicza istniejący pas ruchu z relacjami prosto i w lewo prowadzić będzie ruch tylko skrętu w lewo. Dotychczasowy pas do skrętu w prawo prowadzić będzie ruch prosto i w prawo.
 • Na wlocie ul. Jagiellońskiej na kierunku do al. Piastów istniejący pas prawy z relacją prosto i w prawo będzie prowadzić ruch tylko skrętu w prawo. Możliwość jazdy prosto będzie jedynie z pasa ze wspólną relacją skrętu w lewo.

Komunikacja miejska

 • Linia 1 kursować będzie na częściowo zmienionej trasie, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka — al. Bohaterów Warszawy — ul. Jagiellońską — al. Piastów, według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości.
 • Linia 87 będzie kursować częściowo zmienioną trasą — od al. Wyzwolenia przez ul. Felczaka i al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów, według nowego, stałego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Na trasie uruchomione zostaną przystanki, wszystkie zlokalizowane w ciągu ul. Felczaka:
  • „Wąska Floating Arena” (18022 w kierunku Podbórza), naprzeciwko przystanku w kierunku Dworca Głównego,
  • „Odrowąża” na żądanie (18411 w kierunku Dworca Głównego i 18412 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z ul. Odrowąża,
  • „Urząd Miasta” (12522 w kierunku Dworca Głównego i 12521 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II,
  • „Felczaka” (12321 w kierunku Dworca Głównego i 12322 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego.
  Wyłączone z obsługi zostają przystanki „Św. Jana Pawła II” (w obu kierunkach, nr 18121 i 18141) i „Wąska Floating Arena” (dotychczasowy przystanek w kierunku Podbórza, nr 18031). Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Owocowa Dworzec” na „Dworzec Główny (Owocowa)”.
 • Linie 523 i 524 w kierunku Cukrowej/Przecławia i Pomorzan Dobrzyńskiej będą kursować objazdem, od pl. Szarych Szeregów przez al. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, ul. Bolesława Śmiałego, ul. 5 Lipca do pl. Szarych Szeregów.

Zmiany będą dotyczyły także kursów wyjazdowych i zjazdowych do zajezdni Pogodno:

 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno realizowane na wyłączonym z ruchu odcinku al. Wojska Polskiego będą przebiegać częściowo zmienioną trasą, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka — al. Bohaterów Warszawy — ul. Jagiellońską.
 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno do/z Krzekowa będą realizowane skróconą trasą, przez pl. Gałczyńskiego.

O zadaniu

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma 450 dni od momentu podpisania umowy. Prace na placu Szarych Szeregów powinny zakończyć się w czerwcu.

 • Zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.
 • Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Roboty wykona firma ZUE S.A. za kwotę 44 894 559,07 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Mikołajkowy Przejazd Rowerowy. Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją zgromadzenia przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus w dniu 6.12.2023 r. od godz. 19:00 - 20:00 mogą wystąpić…

Szczecin: Rozpoczął się kolejny kurs na motorniczego

17 osób na początku grudnia br. rozpoczęło w Tramwajach Szczecińskich kolejny kurs na motorniczego. Po przeprowadzeniu szkolenia oraz zdaniu…

Rewitalizacja: Odnowione wnętrze kamienicy przy ul. 5 Lipca

Zakończył się drugi etap rewitalizacji budynku przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie. W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną,  zrobiono…