Rozkład jazdy linii 12

Linia tramwajowa dzienna zwykła

Brak połączenia z Internetem.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 4:57 Godzina 5:11 Godzina 5:23 Godzina 5:38 Godzina 5:53 Godzina 6:08 Godzina 6:20 Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:51 Godzina 6:57 Godzina 7:07 Godzina 7:13 Godzina 7:22 Godzina 7:28 Godzina 7:37 Godzina 7:43 Godzina 7:52 Godzina 7:58 Godzina 8:07 Godzina 8:13 Godzina 8:22 Godzina 8:28 Godzina 8:40 Godzina 8:55 Godzina 9:10 Godzina 9:25 Godzina 9:40 Godzina 9:55 Godzina 10:10 Godzina 10:25 Godzina 10:40 Godzina 10:55 Godzina 11:10 Godzina 11:25 Godzina 11:40 Godzina 11:55 Godzina 12:10 Godzina 12:25 Godzina 12:40 Godzina 12:52 Godzina 12:55 Godzina 13:07 Godzina 13:10 Godzina 13:18 Godzina 13:25 Godzina 13:37 Godzina 13:43 Godzina 13:52 Godzina 13:58 Godzina 14:07 Godzina 14:13 Godzina 14:22 Godzina 14:28 Godzina 14:37 Godzina 14:43 Godzina 14:52 Godzina 14:58 Godzina 15:07 Godzina 15:13 Godzina 15:22 Godzina 15:28 Godzina 15:37 Godzina 15:43 Godzina 15:52 Godzina 15:58 Godzina 16:07 Godzina 16:13 Godzina 16:22 Godzina 16:28 Godzina 16:37 Godzina 16:43 Godzina 16:52 Godzina 16:58 Godzina 17:07 Godzina 17:13 Godzina 17:22 Godzina 17:28 Godzina 17:40 Godzina 17:55 Godzina 18:10 Godzina 18:25 Godzina 18:40 Godzina 18:55 Godzina 19:10 Godzina 19:25 Godzina 19:40 Godzina 19:55 Godzina 20:09 Godzina 20:23 Godzina 20:39 Godzina 20:59 Godzina 21:19 Godzina 21:39 Godzina 21:59 Godzina 22:19 Godzina 22:39 Godzina 23:03
Ważny od 19.02.2024
4 Godzina 4:57
5 Godzina 5:11 Godzina 5:23 Godzina 5:38 Godzina 5:53
6 Godzina 6:08 Godzina 6:20 Godzina 6:24 Godzina 6:39 Godzina 6:51 Godzina 6:57
7 Godzina 7:07 Godzina 7:13 Godzina 7:22 Godzina 7:28 Godzina 7:37 Godzina 7:43 Godzina 7:52 Godzina 7:58
8 Godzina 8:07 Godzina 8:13 Godzina 8:22 Godzina 8:28 Godzina 8:40 Godzina 8:55
9 Godzina 9:10 Godzina 9:25 Godzina 9:40 Godzina 9:55
10 Godzina 10:10 Godzina 10:25 Godzina 10:40 Godzina 10:55
11 Godzina 11:10 Godzina 11:25 Godzina 11:40 Godzina 11:55
12 Godzina 12:10 Godzina 12:25 Godzina 12:40 Godzina 12:52 Godzina 12:55
13 Godzina 13:07 Godzina 13:10 Godzina 13:18 Godzina 13:25 Godzina 13:37 Godzina 13:43 Godzina 13:52 Godzina 13:58
14 Godzina 14:07 Godzina 14:13 Godzina 14:22 Godzina 14:28 Godzina 14:37 Godzina 14:43 Godzina 14:52 Godzina 14:58
15 Godzina 15:07 Godzina 15:13 Godzina 15:22 Godzina 15:28 Godzina 15:37 Godzina 15:43 Godzina 15:52 Godzina 15:58
16 Godzina 16:07 Godzina 16:13 Godzina 16:22 Godzina 16:28 Godzina 16:37 Godzina 16:43 Godzina 16:52 Godzina 16:58
17 Godzina 17:07 Godzina 17:13 Godzina 17:22 Godzina 17:28 Godzina 17:40 Godzina 17:55
18 Godzina 18:10 Godzina 18:25 Godzina 18:40 Godzina 18:55
19 Godzina 19:10 Godzina 19:25 Godzina 19:40 Godzina 19:55
20 Godzina 20:09 Godzina 20:23 Godzina 20:39 Godzina 20:59
21 Godzina 21:19 Godzina 21:39 Godzina 21:59
22 Godzina 22:19 Godzina 22:39
23 Godzina 23:03
Ważny od 19.02.2024