przejście do treści strony

Zamówienia publiczneRSS

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego LED na ulicy Południowej-odcinek drogi bez przejazdu oraz likwidacja istniejących słupów betonowych i ulicy Kutrowej w Szczecinie w podziale na 2 części 23.04.2018 10.05.2018 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 23.04.2018 28.05.2018 09:30
Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia 20.04.2018 08.05.2018 09:30
Przebudowa ul. Tynieckiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 20.04.2018 09.05.2018 09:30
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie, Etap I – roboty w rejonie Rynek Pogodno 11.04.2018 27.04.2018 09:30
Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego 11.04.2018 26.04.2018 08:30
Budowa chodnika wzdłuż ul. Marynarskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej – etap 1 10.04.2018 26.04.2018 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 06.04.2018 16.04.2018 09:30
Budowa chodnika na ul. Nehringa w Szczecinie wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. Pokoju do ul. Golęcińskiej (I etap - oświetlenie, II etap - chodniki) 04.04.2018 19.04.2018 09:30
Przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Swojskiej, Kolorowych Domów w Szczecinie celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu 29.03.2018 13.04.2018 09:30
17.04.2018 09:30
18.04.2018 09:30
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego" 26.03.2018 04.04.2018 08:30
06.04.2018 08:30
Przebudowa ulicy Puckiej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ulicy Elbląskiej do ulicy Tczewskiej wraz z wymianą istniejących punktów świetlnych 19.03.2018 04.04.2018 09:30
Wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz sporządzenie analizy z przeprowadzonych badań. 01.03.2018 09.03.2018 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym 02.02.2018 14.03.2018 09:30
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2018-2020 31.01.2018 08.03.2018 09:30
Budowa oświetlenia przy ulicy Potok dz. nr 3/1 i 5/2 obręb 4062, dz. nr 3/2 obręb 4063 oraz dz. nr 2/1 obręb 4066 w Szczecinie 18.01.2018 30.01.2018 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin. Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 17.01.2018 26.01.2018 09:30
Najem długoterminowy fabrycznie nowych i wolnych od wad pojazdów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w podziale na części: CZĘŚĆ I – 12 szt. samochodów osobowych i 1 szt. samochód osobowo-dostawczy; CZĘŚĆ II – 1 szt. samochód osobowo-dostawczy z zabudową typu bankowóz 15.01.2018 26.01.2018 10:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu Szczecina 10.01.2018 19.01.2018 09:30
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód 08.01.2018 16.01.2018 09:30
Zimowe oczyszczanie miasta - III części 11.12.2017 19.12.2017 09:30
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 11.12.2017 19.12.2017 10:30
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz w komunikacji okazjonalnej na telefon (transport na żądanie). 29.11.2017 27.12.2017 09:30
29.12.2017 09:30
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 27.11.2017 06.12.2017 08:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 24.11.2017 18.12.2017 08:30
Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów 24.11.2017 04.12.2017 10:30
Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów 23.11.2017 01.12.2017 09:30
05.12.2017 08:30
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 z późn. zm.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)” 23.11.2017 01.12.2017 08:30
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie" 23.11.2017 04.12.2017 09:30
Najem długoterminowych fabrycznie nowych i wolnych od wad pojazdów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w podziale na części:CZĘŚĆ I – 12 szt. samochodów osobowych i 1 szt. samochód osobowo-dostawczy i CZĘŚĆ II – 1 szt. samochód osobowo-dostawczy z zabudową typu bankowóz; 22.11.2017 30.11.2017 09:30
01.12.2017 11:30
Wykonanie usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych Miasta Szczecin 06.11.2017 15.11.2017 09:30
Likwidację zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin w roku 2018 31.10.2017 10.11.2017 10:30
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: CZĘŚĆ I – prawobrzeże Szczecina; CZĘŚĆ II –lewobrzeże Szczecina; 27.10.2017 20.11.2017 09:30
Oczyszczanie miasta Szczecin z podziałem na dwie części 25.10.2017 17.11.2017 08:30
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 20.10.2017 31.10.2017 08:30
02.11.2017 08:30
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 17.10.2017 09.11.2017 10:00
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina z podziałem na pięć części 10.10.2017 03.11.2017 09:30
Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych kompletnych wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym wraz z akumulatorami 27.09.2017 06.10.2017 09:30
09.10.2017 11:30
Budowa oświetlenia drogowego LED na ul. Azaliowej i Wiklinowej w Szczecinie w podziale na 2 części 22.09.2017 09.10.2017 09:30
10.10.2017 09:30
Świadczenie usługi kompleksowej polegajacej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM w Szczecinie 13.09.2017 06.10.2017 08:30
Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie – etap II w formule zaprojektuj i zbuduj 07.09.2017 22.09.2017 08:30
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej po stronie ul. Sarniej na odcinku od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25 w Szczecinie 05.09.2017 21.09.2017 09:30
Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, posadowienie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie trzech fabrycznie nowych stacji szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym 05.09.2017 13.09.2017 08:30
14.09.2017 08:30
18.09.2017 08:30
20.09.2017 08:30
26.09.2017 08:30
28.09.2017 08:30
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Szczecina w podziale na części 01.09.2017 18.09.2017 09:30
20.09.2017 09:30
22.09.2017 09:30
Zakup i dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami 17.08.2017 28.08.2017 09:30
01.09.2017 09:30
Przebudowa ul. Rostockiej polegająca na budowie oświetlnia LED wraz z budową chodnika w ciągu ul. Rostockiej w Szczecinie 09.08.2017 25.08.2017 09:30
Budowa chodnika wzdłuż ul. Marynarskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej – etap 1 08.08.2017 23.08.2017 09:30
Budowa oświetlenia drogowego LED w podziale 3 na części 27.07.2017 11.08.2017 09:30
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej w Szczecinie 05.07.2017 20.07.2017 09:30
25.07.2017 09:30
27.07.2017 09:30
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika 05.07.2017 20.07.2017 08:30
26.07.2017 08:30
28.07.2017 09:30
31.07.2017 09:30
Wykonanie obustronnego chodnika w ciągu ulic: Ludgardy, Dywizjonu 303 i Żegoty w Szczecinie 03.07.2017 19.07.2017 08:30
Przebudowa układu drogowego ul. Łowieckiej w Szczecinie 29.06.2017 17.07.2017 09:30
19.07.2017 10:30
21.07.2017 10:30
25.07.2017 10:30
27.07.2017 11:30
01.08.2017 11:30
04.08.2017 11:30
08.08.2017 11:30
Budowa chodnika wzdłuż ul. Marynarskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej – etap 1 26.06.2017 12.07.2017 08:30
Budowa oświetlenia drogowego LED w ramach następujących części: Część nr 1: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic Lechickiej i Zamieć w Szczecinie Etap I (ul. Lechicka) oraz Etap II (ul. Zamieć) oraz Etap III (ul. Piwna) Część nr 2: Przebudowa ul. Brodzińskiego na odcinku od ulicy K. Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki polegająca na budowie oświetlenia LED wraz z modernizacją chodnika 14.06.2017 29.06.2017 08:30
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli 06.06.2017 21.06.2017 08:30
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Rugiańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Wilczej do ul. Komuny Paryskiej 01.06.2017 19.06.2017 08:30
Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin – jezdnia północna 31.05.2017 06.07.2017 10:30
12.07.2017 10:30
Przebudowa ul. Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do al. Wojska Polskiego w Szczecinie 31.05.2017 19.06.2017 09:30
20.06.2017 09:30
Remont chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na ulicy Piekary w Szczecinie 29.05.2017 14.06.2017 08:30
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej po stronie ul. Sarniej na odcinku od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25 w Szczecinie 26.05.2017 13.06.2017 08:30
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin w latach 2017 - 2019 15.05.2017 20.06.2017 08:30
26.06.2017 08:30
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa ekranu akustycznego po stronie zachodniej ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej w Szczecinie" 12.05.2017 29.05.2017 09:30
02.06.2017 08:30
05.06.2017 09:30
Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Falskiego na odcinku od ul. Smoczej do ul. Olkuskiej w Szczecinie 11.05.2017 29.05.2017 08:30
31.05.2017 08:30

Zamówienia o wartości do 30 tys. euro

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia termin składania ofert
Przebudowa muru oporowego o długości ok. 28m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie 25.04.2018 08.05.2018 15:00
Przebudowa muru oporowego o długości ok. 27m wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka w Szczecinie 25.04.2018 08.05.2018 15:00
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od zjazdu na teren osiedla Promyk do zjazdu na parking przy sklepie Netto w ciągu ul. Do Rajkowa 13.04.2018 20.04.2018 14:00
Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: "Budowa 2 przystanków tramwajowych i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzywoustego w obrębie skrzyżowania z ul. Bogusława X”. 06.04.2018 17.04.2018 15:00
Zarządzanie projektem pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie - etap II, w formule zaprojektuj i zbuduj" wraz z zapewnieniem inspektorów nw. branż: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i zieleni 29.01.2018 02.02.2018 12:00
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 16.01.2018 24.01.2018 12:00
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2018 09.01.2018 17.01.2018 15:00
Sprzedaż i dostawa bonów towarowych w formie papierowej 29.11.2017 04.12.2017 10:00
Zakup i dostawa 21 sztuk ławek parkowych. 03.11.2017 10.11.2017 15:00
Przebudowa ul. Stalmacha w Szczecinie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rugiańskiej wraz ze zmiana organizacji ruchu 27.10.2017 07.11.2017 14:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadnia pn.: "Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa - Orna w Szczecinie". 08.09.2017 21.09.2017 15:00
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala w Szczecinie 23.08.2017 30.08.2017 15:00
05.09.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa - Orna w Szczecinie". 21.08.2017 31.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala w Szczecinie” 08.08.2017 16.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: Remont chodników wokół parku Łyczywka na ulicach M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego i Krasickiego w Szczecinie 07.08.2017 18.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do al. Piastów przy rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego" 02.08.2017 10.08.2017 15:00
16.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: ”Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie” 02.08.2017 09.08.2017 15:00
Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika” 28.07.2017 02.08.2017 12:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa - Orna w Szczecinie" 28.07.2017 07.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od zjazdu na teren osiedla "Promyk" do zjazdu na parking przy sklepie Netto w ciągu ul. Do Rejkowa" 26.07.2017 03.08.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Remont chodników wokół parku Łyczywka na ulicach M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego i Krasickiego w Szczecinie" 24.07.2017 31.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do al. Piastów przy rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego" 20.07.2017 28.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska - Celulozowa - Orna w Szczecinie 12.07.2017 21.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: ”Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie 12.07.2017 20.07.2017 15:00
Zakup i dostawa 20 sztuk wiat przystankowych 12.07.2017 21.07.2017 12:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa chodnika na ul. Przyszłości w Szczecinie, na odcinku od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Abrahama do posesji nr 1 - strona wschodnia" 10.07.2017 18.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy 04.07.2017 12.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie” 29.06.2017 13.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie” 26.06.2017 07.07.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Brodzińskiego-Wandy-Wróblewskiego w Szczecinie” 22.06.2017 29.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie" 20.06.2017 27.06.2017 15:00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu kas biletowych wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Lipowej dz. Nr Ew. 20/3, obręb 3073 zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz opisem przedmiotu zamówienia 19.06.2017 27.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie” 12.06.2017 20.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie” 08.06.2017 14.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Grzybowej w Szczecinie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wiosny Ludów”. 01.06.2017 08.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie” 30.05.2017 08.06.2017 15:00
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnych chodników, dojść do nieruchomości oraz budowa zjazdów w ciągu ulicy Kolonistów na odcinku od ulicy Kombatantów do ulicy Ks. Ludgardy” z podziałem na etapy 29.05.2017 06.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika” 26.05.2017 01.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie” 26.05.2017 01.06.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia” 15.05.2017 22.05.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie” 15.05.2017 22.05.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia” 12.05.2017 19.05.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika” 12.05.2017 19.05.2017 15:00
Budowa obustronnych chodników, dojść do nieruchomości oraz budowa zjazdów w ciągu ulicy Kolonistów na odcinku od ulicy Kombatantów do ulicy Ks. Ludgardy 10.05.2017 17.05.2017 15:00
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Budowa chodników, dojść do nieruchomości oraz budowa zjazdów w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ulicy Dywizjonu 303 do ulicy Ostoi Zagórskiego" 10.05.2017 16.05.2017 15:00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie 10.05.2017 17.05.2017 15:00
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żyznej w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu 28.04.2017 05.05.2017 15:00
Prace dotyczące Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Szczecinie, w zakresie dokonania przeglądu technicznego elementów SIM, konserwacji oraz dokonania drobnych napraw 13.04.2017 20.04.2017 12:00
Przygotowanie, wdrożenie systemu Mobilnej Karty Miejskiej na potrzeby Gminy Miasta Szczecin na stronie internetowej i smartfonach z oprogramowaniem Android, iOS i Windows Phone oraz utrzymanie systemu (serwis) 27.02.2017 01.03.2017 15:00
przewiń do góry