Rozkład jazdy linii 5

Linia tramwajowa dzienna zwykła

Ta linia kursuje na zmienionej trasie.

Brak połączenia z Internetem.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 4:55 Godzina 5:03 Godzina 5:11 Godzina 5:23 Godzina 5:31 Godzina 5:41 Godzina 5:53 Godzina 6:01 Godzina 6:10 Godzina 6:22 Godzina 6:31 Godzina 6:39 Godzina 6:46 Godzina 6:54 Godzina 7:01 Godzina 7:08 Godzina 7:15 Godzina 7:23 Godzina 7:30 Godzina 7:38 Godzina 7:45 Godzina 7:53 Godzina 8:00 Godzina 8:08 Godzina 8:18 Godzina 8:28 Godzina 8:38 Godzina 8:48 Godzina 8:58 Godzina 9:08 Godzina 9:18 Godzina 9:28 Godzina 9:38 Godzina 9:48 Godzina 9:58 Godzina 10:08 Godzina 10:18 Godzina 10:28 Godzina 10:38 Godzina 10:48 Godzina 10:58 Godzina 11:08 Godzina 11:18 Godzina 11:28 Godzina 11:38 Godzina 11:48 Godzina 11:58 Godzina 12:08 Godzina 12:18 Godzina 12:28 Godzina 12:38 Godzina 12:48 Godzina 12:58 Godzina 13:08 Godzina 13:18 Godzina 13:28 Godzina 13:38 Godzina 13:48 Godzina 13:58 Godzina 14:08 Godzina 14:15 Godzina 14:23 Godzina 14:30 Godzina 14:38 Godzina 14:45 Godzina 14:53 Godzina 15:00 Godzina 15:08 Godzina 15:15 Godzina 15:23 Godzina 15:30 Godzina 15:38 Godzina 15:45 Godzina 15:53 Godzina 16:00 Godzina 16:08 Godzina 16:15 Godzina 16:23 Godzina 16:30 Godzina 16:38 Godzina 16:48 Godzina 16:58 Godzina 17:08 Godzina 17:18 Godzina 17:28 Godzina 17:38 Godzina 17:48 Godzina 17:58 Godzina 18:08 Godzina 18:18 Godzina 18:28 Godzina 18:38 Godzina 18:48 Godzina 18:58 Godzina 19:08 Godzina 19:18 Godzina 19:29 Godzina 19:40 Godzina 19:51 Godzina 20:01 Godzina 20:11 Godzina 20:21 Godzina 20:31 Godzina 20:41 Godzina 20:51 Godzina 21:01 Godzina 21:11 Godzina 21:21 Godzina 21:31 Godzina 21:41 Godzina 21:51 Godzina 22:01 Godzina 22:11 Godzina 22:21 Godzina 22:31 Godzina 22:41 Godzina 22:51 Godzina 23:01 Godzina 23:11 Godzina 23:21
Ważny od 02.09.2023
4 Godzina 4:55
5 Godzina 5:03 Godzina 5:11 Godzina 5:23 Godzina 5:31 Godzina 5:41 Godzina 5:53
6 Godzina 6:01 Godzina 6:10 Godzina 6:22 Godzina 6:31 Godzina 6:39 Godzina 6:46 Godzina 6:54
7 Godzina 7:01 Godzina 7:08 Godzina 7:15 Godzina 7:23 Godzina 7:30 Godzina 7:38 Godzina 7:45 Godzina 7:53
8 Godzina 8:00 Godzina 8:08 Godzina 8:18 Godzina 8:28 Godzina 8:38 Godzina 8:48 Godzina 8:58
9 Godzina 9:08 Godzina 9:18 Godzina 9:28 Godzina 9:38 Godzina 9:48 Godzina 9:58
10 Godzina 10:08 Godzina 10:18 Godzina 10:28 Godzina 10:38 Godzina 10:48 Godzina 10:58
11 Godzina 11:08 Godzina 11:18 Godzina 11:28 Godzina 11:38 Godzina 11:48 Godzina 11:58
12 Godzina 12:08 Godzina 12:18 Godzina 12:28 Godzina 12:38 Godzina 12:48 Godzina 12:58
13 Godzina 13:08 Godzina 13:18 Godzina 13:28 Godzina 13:38 Godzina 13:48 Godzina 13:58
14 Godzina 14:08 Godzina 14:15 Godzina 14:23 Godzina 14:30 Godzina 14:38 Godzina 14:45 Godzina 14:53
15 Godzina 15:00 Godzina 15:08 Godzina 15:15 Godzina 15:23 Godzina 15:30 Godzina 15:38 Godzina 15:45 Godzina 15:53
16 Godzina 16:00 Godzina 16:08 Godzina 16:15 Godzina 16:23 Godzina 16:30 Godzina 16:38 Godzina 16:48 Godzina 16:58
17 Godzina 17:08 Godzina 17:18 Godzina 17:28 Godzina 17:38 Godzina 17:48 Godzina 17:58
18 Godzina 18:08 Godzina 18:18 Godzina 18:28 Godzina 18:38 Godzina 18:48 Godzina 18:58
19 Godzina 19:08 Godzina 19:18 Godzina 19:29 Godzina 19:40 Godzina 19:51
20 Godzina 20:01 Godzina 20:11 Godzina 20:21 Godzina 20:31 Godzina 20:41 Godzina 20:51
21 Godzina 21:01 Godzina 21:11 Godzina 21:21 Godzina 21:31 Godzina 21:41 Godzina 21:51
22 Godzina 22:01 Godzina 22:11 Godzina 22:21 Godzina 22:31 Godzina 22:41 Godzina 22:51
23 Godzina 23:01 Godzina 23:11 Godzina 23:21
Ważny od 02.09.2023

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 5:01 Godzina 5:11 Godzina 5:21 Godzina 5:31 Godzina 5:41 Godzina 5:51 Godzina 6:01 Godzina 6:11 Godzina 6:21 Godzina 6:31 Godzina 6:41 Godzina 6:51 Godzina 7:01 Godzina 7:11 Godzina 7:21 Godzina 7:31 Godzina 7:41 Godzina 7:51 Godzina 8:01 Godzina 8:11 Godzina 8:21 Godzina 8:31 Godzina 8:41 Godzina 8:51 Godzina 9:08 Godzina 9:18 Godzina 9:28 Godzina 9:38 Godzina 9:48 Godzina 9:58 Godzina 10:08 Godzina 10:18 Godzina 10:28 Godzina 10:38 Godzina 10:48 Godzina 10:58 Godzina 11:08 Godzina 11:18 Godzina 11:28 Godzina 11:38 Godzina 11:48 Godzina 11:58 Godzina 12:08 Godzina 12:18 Godzina 12:28 Godzina 12:38 Godzina 12:48 Godzina 12:58 Godzina 13:08 Godzina 13:18 Godzina 13:28 Godzina 13:38 Godzina 13:48 Godzina 13:58 Godzina 14:08 Godzina 14:18 Godzina 14:28 Godzina 14:38 Godzina 14:48 Godzina 14:58 Godzina 15:08 Godzina 15:18 Godzina 15:28 Godzina 15:38 Godzina 15:48 Godzina 15:58 Godzina 16:08 Godzina 16:18 Godzina 16:28 Godzina 16:38 Godzina 16:48 Godzina 16:58 Godzina 17:08 Godzina 17:18 Godzina 17:28 Godzina 17:40 Godzina 17:54 Godzina 18:11 Godzina 18:21 Godzina 18:31 Godzina 18:41 Godzina 18:51 Godzina 19:01 Godzina 19:11 Godzina 19:21 Godzina 19:31 Godzina 19:41 Godzina 19:51 Godzina 20:01 Godzina 20:11 Godzina 20:21 Godzina 20:31 Godzina 20:41 Godzina 20:51 Godzina 21:01 Godzina 21:11 Godzina 21:21 Godzina 21:31 Godzina 21:41 Godzina 21:51 Godzina 22:01 Godzina 22:11 Godzina 22:21 Godzina 22:31