Rozkład jazdy linii 5

Linia tramwajowa dzienna zwykła

Ta linia kursuje na zmienionej trasie.

Brak połączenia z Internetem.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 4:59 Godzina 5:07 Godzina 5:15 Godzina 5:27 Godzina 5:35 Godzina 5:45 Godzina 5:57 Godzina 6:05 Godzina 6:14 Godzina 6:26 Godzina 6:35 Godzina 6:43 Godzina 6:50 Godzina 6:58 Godzina 7:05 Godzina 7:13 Godzina 7:20 Godzina 7:28 Godzina 7:35 Godzina 7:43 Godzina 7:50 Godzina 7:58 Godzina 8:05 Godzina 8:13 Godzina 8:23 Godzina 8:33 Godzina 8:43 Godzina 8:53 Godzina 9:03 Godzina 9:13 Godzina 9:23 Godzina 9:33 Godzina 9:43 Godzina 9:53 Godzina 10:03 Godzina 10:13 Godzina 10:23 Godzina 10:33 Godzina 10:43 Godzina 10:53 Godzina 11:03 Godzina 11:13 Godzina 11:23 Godzina 11:33 Godzina 11:43 Godzina 11:53 Godzina 12:03 Godzina 12:13 Godzina 12:23 Godzina 12:33 Godzina 12:43 Godzina 12:53 Godzina 13:03 Godzina 13:13 Godzina 13:23 Godzina 13:33 Godzina 13:43 Godzina 13:53 Godzina 14:03 Godzina 14:13 Godzina 14:20 Godzina 14:28 Godzina 14:35 Godzina 14:43 Godzina 14:50 Godzina 14:58 Godzina 15:05 Godzina 15:13 Godzina 15:20 Godzina 15:28 Godzina 15:35 Godzina 15:43 Godzina 15:50 Godzina 15:58 Godzina 16:05 Godzina 16:13 Godzina 16:20 Godzina 16:28 Godzina 16:35 Godzina 16:43 Godzina 16:53 Godzina 17:03 Godzina 17:13 Godzina 17:23 Godzina 17:33 Godzina 17:43 Godzina 17:53 Godzina 18:02 Godzina 18:12 Godzina 18:22 Godzina 18:32 Godzina 18:42 Godzina 18:52 Godzina 19:02 Godzina 19:12 Godzina 19:22 Godzina 19:33 Godzina 19:44 Godzina 19:55 Godzina 20:05 Godzina 20:15 Godzina 20:25 Godzina 20:35 Godzina 20:45 Godzina 20:55 Godzina 21:05 Godzina 21:15 Godzina 21:25 Godzina 21:35 Godzina 21:45 Godzina 21:55 Godzina 22:05 Godzina 22:15 Godzina 22:25 Godzina 22:35 Godzina 22:45 Godzina 22:55 Godzina 23:05 Godzina 23:15 Godzina 23:25
Ważny od 02.09.2023
4 Godzina 4:59
5 Godzina 5:07 Godzina 5:15 Godzina 5:27 Godzina 5:35 Godzina 5:45 Godzina 5:57
6 Godzina 6:05 Godzina 6:14 Godzina 6:26 Godzina 6:35 Godzina 6:43 Godzina 6:50 Godzina 6:58
7 Godzina 7:05 Godzina 7:13 Godzina 7:20 Godzina 7:28 Godzina 7:35 Godzina 7:43 Godzina 7:50 Godzina 7:58
8 Godzina 8:05 Godzina 8:13 Godzina 8:23 Godzina 8:33 Godzina 8:43 Godzina 8:53
9 Godzina 9:03 Godzina 9:13 Godzina 9:23 Godzina 9:33 Godzina 9:43 Godzina 9:53
10 Godzina 10:03 Godzina 10:13 Godzina 10:23 Godzina 10:33 Godzina 10:43 Godzina 10:53
11 Godzina 11:03 Godzina 11:13 Godzina 11:23 Godzina 11:33 Godzina 11:43 Godzina 11:53
12 Godzina 12:03 Godzina 12:13 Godzina 12:23 Godzina 12:33 Godzina 12:43 Godzina 12:53
13 Godzina 13:03 Godzina 13:13 Godzina 13:23 Godzina 13:33 Godzina 13:43 Godzina 13:53
14 Godzina 14:03 Godzina 14:13 Godzina 14:20 Godzina 14:28 Godzina 14:35 Godzina 14:43 Godzina 14:50 Godzina 14:58
15 Godzina 15:05 Godzina 15:13 Godzina 15:20 Godzina 15:28 Godzina 15:35 Godzina 15:43 Godzina 15:50 Godzina 15:58
16 Godzina 16:05 Godzina 16:13 Godzina 16:20 Godzina 16:28 Godzina 16:35 Godzina 16:43 Godzina 16:53
17 Godzina 17:03 Godzina 17:13 Godzina 17:23 Godzina 17:33 Godzina 17:43 Godzina 17:53
18 Godzina 18:02 Godzina 18:12 Godzina 18:22 Godzina 18:32 Godzina 18:42 Godzina 18:52
19 Godzina 19:02 Godzina 19:12 Godzina 19:22 Godzina 19:33 Godzina 19:44 Godzina 19:55
20 Godzina 20:05 Godzina 20:15 Godzina 20:25 Godzina 20:35 Godzina 20:45 Godzina 20:55
21 Godzina 21:05 Godzina 21:15 Godzina 21:25 Godzina 21:35 Godzina 21:45 Godzina 21:55
22 Godzina 22:05 Godzina 22:15 Godzina 22:25 Godzina 22:35 Godzina 22:45 Godzina 22:55
23 Godzina 23:05 Godzina 23:15 Godzina 23:25
Ważny od 02.09.2023

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 5:05 Godzina 5:15 Godzina 5:25 Godzina 5:35 Godzina 5:45 Godzina 5:55 Godzina 6:05 Godzina 6:15 Godzina 6:25 Godzina 6:35 Godzina 6:45 Godzina 6:55 Godzina 7:05 Godzina 7:15 Godzina 7:25 Godzina 7:35 Godzina 7:45 Godzina 7:55 Godzina 8:05 Godzina 8:15 Godzina 8:25 Godzina 8:35 Godzina 8:45 Godzina 8:55 Godzina 9:12 Godzina 9:22 Godzina 9:32 Godzina 9:42 Godzina 9:52 Godzina 10:02 Godzina 10:12 Godzina 10:22 Godzina 10:32 Godzina 10:42 Godzina 10:52 Godzina 11:02 Godzina 11:12 Godzina 11:22 Godzina 11:32 Godzina 11:42 Godzina 11:52 Godzina 12:02 Godzina 12:12 Godzina 12:22 Godzina 12:32 Godzina 12:42 Godzina 12:52 Godzina 13:02 Godzina 13:12 Godzina 13:22 Godzina 13:32 Godzina 13:42 Godzina 13:52 Godzina 14:02 Godzina 14:12 Godzina 14:22 Godzina 14:32 Godzina 14:42 Godzina 14:52 Godzina 15:02 Godzina 15:12 Godzina 15:22 Godzina 15:32 Godzina 15:42 Godzina 15:52 Godzina 16:02 Godzina 16:12 Godzina 16:22 Godzina 16:32 Godzina 16:42 Godzina 16:52 Godzina 17:02 Godzina 17:12 Godzina 17:22 Godzina 17:32 Godzina 17:44 Godzina 17:58 Godzina 18:15 Godzina 18:25 Godzina 18:35 Godzina 18:45 Godzina 18:55 Godzina 19:05 Godzina 19:15 Godzina 19:25 Godzina 19:35 Godzina 19:45 Godzina 19:55 Godzina 20:05 Godzina 20:15 Godzina 20:25 Godzina 20:35 Godzina 20:45 Godzina 20:55 Godzina 21:05 Godzina 21:15 Godzina 21:25 Godzina 21:35 Godzina 21:45 Godzina 21:55 Godzina 22:05 Godzina 22:15 Godzina 22:25 Godzina 22:35