Rozkład jazdy linii 5

Linia tramwajowa dzienna zwykła

Ta linia kursuje na zmienionej trasie.

Brak połączenia z Internetem.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 4:56 Godzina 5:04 Godzina 5:12 Godzina 5:24 Godzina 5:32 Godzina 5:42 Godzina 5:54 Godzina 6:02 Godzina 6:11 Godzina 6:23 Godzina 6:32 Godzina 6:40 Godzina 6:47 Godzina 6:55 Godzina 7:02 Godzina 7:09 Godzina 7:16 Godzina 7:24 Godzina 7:31 Godzina 7:39 Godzina 7:46 Godzina 7:54 Godzina 8:01 Godzina 8:09 Godzina 8:19 Godzina 8:29 Godzina 8:39 Godzina 8:49 Godzina 8:59 Godzina 9:09 Godzina 9:19 Godzina 9:29 Godzina 9:39 Godzina 9:49 Godzina 9:59 Godzina 10:09 Godzina 10:19 Godzina 10:29 Godzina 10:39 Godzina 10:49 Godzina 10:59 Godzina 11:09 Godzina 11:19 Godzina 11:29 Godzina 11:39 Godzina 11:49 Godzina 11:59 Godzina 12:09 Godzina 12:19 Godzina 12:29 Godzina 12:39 Godzina 12:49 Godzina 12:59 Godzina 13:09 Godzina 13:19 Godzina 13:29 Godzina 13:39 Godzina 13:49 Godzina 13:59 Godzina 14:09 Godzina 14:16 Godzina 14:24 Godzina 14:31 Godzina 14:39 Godzina 14:46 Godzina 14:54 Godzina 15:01 Godzina 15:09 Godzina 15:16 Godzina 15:24 Godzina 15:31 Godzina 15:39 Godzina 15:46 Godzina 15:54 Godzina 16:01 Godzina 16:09 Godzina 16:16 Godzina 16:24 Godzina 16:31 Godzina 16:39 Godzina 16:49 Godzina 16:59 Godzina 17:09 Godzina 17:19 Godzina 17:29 Godzina 17:39 Godzina 17:49 Godzina 17:59 Godzina 18:09 Godzina 18:19 Godzina 18:29 Godzina 18:39 Godzina 18:49 Godzina 18:59 Godzina 19:09 Godzina 19:19 Godzina 19:30 Godzina 19:41 Godzina 19:52 Godzina 20:02 Godzina 20:12 Godzina 20:22 Godzina 20:32 Godzina 20:42 Godzina 20:52 Godzina 21:02 Godzina 21:12 Godzina 21:22 Godzina 21:32 Godzina 21:42 Godzina 21:52 Godzina 22:02 Godzina 22:12 Godzina 22:22 Godzina 22:32 Godzina 22:42 Godzina 22:52 Godzina 23:02 Godzina 23:12 Godzina 23:22
Ważny od 02.09.2023
4 Godzina 4:56
5 Godzina 5:04 Godzina 5:12 Godzina 5:24 Godzina 5:32 Godzina 5:42 Godzina 5:54
6 Godzina 6:02 Godzina 6:11 Godzina 6:23 Godzina 6:32 Godzina 6:40 Godzina 6:47 Godzina 6:55
7 Godzina 7:02 Godzina 7:09 Godzina 7:16 Godzina 7:24 Godzina 7:31 Godzina 7:39 Godzina 7:46 Godzina 7:54
8 Godzina 8:01 Godzina 8:09 Godzina 8:19 Godzina 8:29 Godzina 8:39 Godzina 8:49 Godzina 8:59
9 Godzina 9:09 Godzina 9:19 Godzina 9:29 Godzina 9:39 Godzina 9:49 Godzina 9:59
10 Godzina 10:09 Godzina 10:19 Godzina 10:29 Godzina 10:39 Godzina 10:49 Godzina 10:59
11 Godzina 11:09 Godzina 11:19 Godzina 11:29 Godzina 11:39 Godzina 11:49 Godzina 11:59
12 Godzina 12:09 Godzina 12:19 Godzina 12:29 Godzina 12:39 Godzina 12:49 Godzina 12:59
13 Godzina 13:09 Godzina 13:19 Godzina 13:29 Godzina 13:39 Godzina 13:49 Godzina 13:59
14 Godzina 14:09 Godzina 14:16 Godzina 14:24 Godzina 14:31 Godzina 14:39 Godzina 14:46 Godzina 14:54
15 Godzina 15:01 Godzina 15:09 Godzina 15:16 Godzina 15:24 Godzina 15:31 Godzina 15:39 Godzina 15:46 Godzina 15:54
16 Godzina 16:01 Godzina 16:09 Godzina 16:16 Godzina 16:24 Godzina 16:31 Godzina 16:39 Godzina 16:49 Godzina 16:59
17 Godzina 17:09 Godzina 17:19 Godzina 17:29 Godzina 17:39 Godzina 17:49 Godzina 17:59
18 Godzina 18:09 Godzina 18:19 Godzina 18:29 Godzina 18:39 Godzina 18:49 Godzina 18:59
19 Godzina 19:09 Godzina 19:19 Godzina 19:30 Godzina 19:41 Godzina 19:52
20 Godzina 20:02 Godzina 20:12 Godzina 20:22 Godzina 20:32 Godzina 20:42 Godzina 20:52
21 Godzina 21:02 Godzina 21:12 Godzina 21:22 Godzina 21:32 Godzina 21:42 Godzina 21:52
22 Godzina 22:02 Godzina 22:12 Godzina 22:22 Godzina 22:32 Godzina 22:42 Godzina 22:52
23 Godzina 23:02 Godzina 23:12 Godzina 23:22
Ważny od 02.09.2023

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Godzina 5:02 Godzina 5:12 Godzina 5:22 Godzina 5:32 Godzina 5:42 Godzina 5:52 Godzina 6:02 Godzina 6:12 Godzina 6:22 Godzina 6:32 Godzina 6:42 Godzina 6:52 Godzina 7:02 Godzina 7:12 Godzina 7:22 Godzina 7:32 Godzina 7:42 Godzina 7:52 Godzina 8:02 Godzina 8:12 Godzina 8:22 Godzina 8:32 Godzina 8:42 Godzina 8:52 Godzina 9:09 Godzina 9:19 Godzina 9:29 Godzina 9:39 Godzina 9:49 Godzina 9:59 Godzina 10:09 Godzina 10:19 Godzina 10:29 Godzina 10:39 Godzina 10:49 Godzina 10:59 Godzina 11:09 Godzina 11:19 Godzina 11:29 Godzina 11:39 Godzina 11:49 Godzina 11:59 Godzina 12:09 Godzina 12:19 Godzina 12:29 Godzina 12:39 Godzina 12:49 Godzina 12:59 Godzina 13:09 Godzina 13:19 Godzina 13:29 Godzina 13:39 Godzina 13:49 Godzina 13:59 Godzina 14:09 Godzina 14:19 Godzina 14:29 Godzina 14:39 Godzina 14:49 Godzina 14:59 Godzina 15:09 Godzina 15:19 Godzina 15:29 Godzina 15:39 Godzina 15:49 Godzina 15:59 Godzina 16:09 Godzina 16:19 Godzina 16:29 Godzina 16:39 Godzina 16:49 Godzina 16:59 Godzina 17:09 Godzina 17:19 Godzina 17:29 Godzina 17:41 Godzina 17:55 Godzina 18:12 Godzina 18:22 Godzina 18:32 Godzina 18:42 Godzina 18:52 Godzina 19:02 Godzina 19:12 Godzina 19:22 Godzina 19:32 Godzina 19:42 Godzina 19:52 Godzina 20:02 Godzina 20:12 Godzina 20:22 Godzina 20:32 Godzina 20:42 Godzina 20:52 Godzina 21:02 Godzina 21:12 Godzina 21:22 Godzina 21:32 Godzina 21:42 Godzina 21:52 Godzina 22:02 Godzina 22:12 Godzina 22:22 Godzina 22:32